Nieuw samenwerkingsverband voor accounting-vraagstukken in circulaire economie

Een pilot project van Dura Vermeer en de Provincie Overijssel moet als praktijkcase helpen om te onderzoeken hoe een 'circulaire weg' kan worden geƫxploiteerd als 'Road-as-a-Service'. Een nieuwe coalitie voor circulaire accounting, een initiatief van NBA en Circle Economy, presenteert een white paper over het project.

Dura Vermeer wil het economisch eigendom van de weg behouden, waarbij het bouwbedrijf het gebruik van de weg ('functionaliteit') als dienst levert aan de klant, in dit geval de Provincie Overijssel. Dat moet de leverancier prikkelen om de weg naar beste kunnen en expertise te onderhouden. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere restwaarde.

De publicatie laat zo zien hoe de bestaande praktijk van financiering en verslaggeving in de circulaire economie kan veranderen. Het voeren van de discussie over contractvormen en hun consequenties levert nieuwe inzichten op, aldus het samenwerkingsverband, dat zich presenteert als Coalitie Circulaire Accounting (CCA).

Het white paper van de CCA over het pilot project is online beschikbaar. In 2020 wil de nieuwe coalitie nog drie andere circulaire cases uitwerken, om obstakels in accounting, verslaggeving en waardering te identificeren en hiervoor praktische oplossingen te bieden.

Op dinsdag 4 februari a.s. organiseert de NBA samen met KPMG een bijeenkomst in de Week van de Circulaire Economie. Daar wordt ook ingegaan op het genoemde pilotproject.