NBA-reactie op Green Paper Eumedion 'Towards a global standard setter for non-financial reporting'

De NBA heeft gereageerd op de Eumedion Green Paper ‘Towards a global standard setter for non-financial reporting’. De Green Paper biedt een concreet voorstel voor de inrichting van het standardsetting-proces voor rapportages van niet-financiele informatie (NFI): een pleidooi voor convergentie op internationaal niveau en ook snelheid. 

De NBA juicht het intiatief toe. De bestaande grote spelers in NFI-standardsetting zijn wel in overleg met elkaar; echter het ontbreekt aan leiderschap en snelheid. Er is grote behoefte aan convergentie.

NBA heeft sympathie voor het voorstel van Eumedion om de nieuwe International NFI Standard Board (INSB) onder te brengen bij de IFRS Foundation als tweede pijler naast de IASB. Dit is een gezaghebbend orgaan met een goede reputatie in termen van due process, kwaliteit en onafhankelijkheid voor financial reporting.

De NBA ziet nog wel de nodige uitdagingen. NFI heeft specifieke aspecten die anders zijn dan bij financial reporting, bijvoorbeeld de multi-stakeholder focus. Grote spelers zouden bereid moeten zijn om in dit idee te participeren, zodat kan worden voortgebouwd op wat er al is. Ook is het belangrijk om de connectiviteit met financial reporting te waarborgen. Relevante NFI heeft immers financiële gevolgen. Tenslotte spelen ook nog politieke en wetgevende uitdagingen; de vraag is of de USA meedoet in een IFRS-gebaseerd concept. De EU neemt al eigen initiatieven en gaat mogelijk sneller.

Accountancy Europe en Eumedion trekken samen op

Ook Accountancy Europe heeft op dit onderwerp een Cogito-paper gepubliceerd: 'interconnected Standard Setting for Corporate Reporting’.  In haar publicatie introduceert Accountancy Europe negen criteria voor het proces van NFI-standard-setting en deze worden toegepast op vier mogelijke benaderingen voor standardsetting voor bedrijfsrapportages.

Eumedion en Accountancy Europe gaan in 2020 de thematiek verder samen oppakken in een nog te organiseren rondetafel-overleg.