'Benutten reststromen is onmisbaar ingrediƫnt voor circulaire economie'

Een nieuwe casestudie van de Coalitie Circulaire Accounting over voedselproductie laat zien dat een coöperatief model winst oplevert voor zowel de partners in dit proces, als voor het behoud van bruikbare ingrediënten.

De whitepaper 'Valorising Residual Resources: mitigating food waste - how cooperatives can boost the circular economy' gaat over de waardering van zogenoemde reststromen. Door aan die reststromen een hogere waarde toe te kennen, is het mogelijk om verlies bij voedselproductie te voorkomen. Dit vereist dat ketenpartners zich op een andere manier organiseren.

Veel inspanningen nodig

Om voedselverspilling tegen te gaan zijn veel inspanningen nodig. Die inspanningen leveren direct voordeel op voor de footprint (en kosten) van voedselproductie: minder grondstoffen en energie betekenen minder CO2-uitstoot en minder verbruik van natuurlijke hulpbronnen.

Reststromen (her)gebruiken

De coöperatie IntelligentFood is opgericht om ‘reststromen’ in de voedingsindustrie zo hoogwaardig mogelijk te (her)gebruiken. In plaats van dat die terechtkomen in laagwaardige toepassingen zoals veevoer, zorgt deze aanpak dat voedingsstoffen een betere bestemming krijgen. Dit lukt echter alleen met de juiste regie, samenwerking en financiële basis. Het coöperatiemodel maakt mogelijk dat risico en beloning zodanig worden verdeeld, dat reststromen veranderen in ingrediënten voor aantrekkelijke eindproducten, zoals koekjes.

Waardebepaling opbrengst achteraf

Voor het verwaarden van bruikbare grondstoffen in deze case is behalve meer regie ook nodig dat de reststromen financieel gezien een eerlijkere waardering krijgen. Er is nog geen 'volwassen' markt voor deze hoogwaardigere inzet van restromen. De whitepaper beschrijft dat vanuit accounting de waarde om die reden momenteel pas kan worden bepaald door de opbrengst achteraf, dat wil zeggen na verkoop. Door de lessen uit dit voorbeeld wordt voor financiers maar ook producenten vooraf inzichtelijk welke voorwaarden het circulair ondernemen tot een succes zullen maken.

Over de Coalitie Circulaire Accounting

In de Coalitie Circulaire Accounting werken bedrijven, financiers, accountants, juristen, wetenschappers en andere experts samen aan het verkleinen van obstakels op weg naar een meer circulaire economie. Na de vorige whitepapers over ‘Weg-as-a-Service’ en ‘De circulaire gevel’ focust deze derde publicatie op de case IntelligentFood. De coalitie bestaat uit de NBA, Circle Economy, ABN Amro, Invest-NL, Rabobank, KPMG, Allen & Overy, Sustainable Finance Lab, Impact Economy Foundation en wetenschappers verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en Avans Hogeschool. De CCA wordt medegefinancierd door Invest-NL en NBA en zal in totaal vier cases onderzoeken en hierover publiceren.

Download het whitepaper 'Valorising Residual Resources: mitigating food waste - how cooperatives can boost the circular economy'

Meer over deze whitepaper ››