Persbericht: NBA-bestuur start onderzoek naar rol algemeen directeur

Het bestuur van de NBA heeft besloten onderzoek in te stellen naar het handelen van algemeen directeur Harm Mannak. Gedurende de looptijd van dit onderzoek wordt de heer Mannak op non-actief gesteld.

Het NBA-bestuur heeft besloten tot dit onderzoek naar aanleiding van de berichtgeving in de media over de nevenfunctie van Mannak bij het Rotterdamse techbedrijf KeenCorp. Mannak is sinds augustus voorzitter van de raad van commissarissen van KeenCorp.

De heer Mannak is per direct op non-actief gesteld, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek. Het bestuur van de NBA verwacht dat dit onderzoek enkele weken in beslag zal nemen. Tot dat moment doet het bestuur geen nadere mededelingen over de kwestie.

Directeur Berry Wammes neemt voorlopig de taken van de algemeen directeur waar.