Verslag Raad voor Toezicht toetsingscyclus 2018

Kwaliteit getoetste kantoren verbeterd

De NBA heeft op 23 oktober het verslag van de Raad voor Toezicht over de toetsingscyclus 2018 gepubliceerd. Uit het verslag blijkt dat de kwaliteit is verbeterd. Zowel in het Wta-domein (exclusief oob) als in het niet-Wta-domein is het percentage van de kantoren dat aan de kwaliteitsvereisten voldoet gestegen.

Nieuw beleid werpt zijn vruchten af

De Raad ziet dat het nieuwe beleid van de afgelopen jaren, meer begeleiding van kantoren, positief heeft bijgedragen aan de kwaliteit. Een voorbeeld hiervan is het instrument ‘aanvullende (her)toetsing’ dat de Raad onder bepaalde voorwaarden inzet als een kantoor na een eerste onvoldoende toetsing het verbeterplan grotendeels heeft uitgevoerd, maar nog niet helemaal voldoet. Nadat de Raad een gesprek met het kantoor heeft gevoerd en het kantoor instemt met de extra verbeterkans, dient het kantoor een plan van aanpak met onderliggende oorzaakanalyse in te dienen en een halfjaarlijkse rapportage in te sturen.

Ook het instrument ‘voortgezette toetsing’ draagt bij aan de positieve ontwikkeling. Hier gaat het om (formele) tekortkomingen die relatief eenvoudig en binnen drie maanden kunnen worden hersteld. De toetsing wordt aangehouden zodat het kantoor de tekortkomingen kan herstellen. Dit leidt in de meeste gevallen tot een voldoende uitkomst van de toetsing.