NBA, NIRPA, NOB, Novak en RB publiceren richtsnoeren AVG

De NBA heeft vandaag samen met het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, de Novak en het Register Belastingadviseurs richtsnoeren in het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) gepubliceerd. Dit naar aanleiding van de vele vragen die de betrokken organisaties hebben ontvangen. 

Met deze richtsnoeren worden handvatten gegeven aan de leden om zo hun verplichtingen in het kader van deze wetgeving beter in te kunnen vullen.

Sinds 25 mei 2018 geldt de AVG binnen alle lidstaten van de EU. In Nederland geldt naast de AVG ook de Uitvoeringswet AVG. Omdat ook accountants de regels van de AVG en UAVG moeten naleven, moeten zij onder andere bepalen of zij voor hun diensten handelen als verwerker of als verwerkingsverantwoordelijke. De verschillende rollen brengen immers verschillende verplichtingen met zich mee. De richtsnoeren zijn een ondersteuning om die rol te bepalen. Desondanks is het essentieel dat adviseurs iedere specifieke situatie afzonderlijk beoordelen.

Voor het Register Belastingadviseurs, de NOB en het NIRPA zijn de richtsnoeren hierbij definitief. De NBA beoordeelt nog of de richtsnoeren omgezet gaan worden in een handreiking. Mocht u opmerkingen en/of vragen hebben over de richtsnoeren, horen wij dit graag van u. U kunt uw opmerkingen mailen aan Hugo van Campen.

Update 5 februari 2020:

  • Ook de Engelse versie is nu toegevoegd

Privacy toolkit voor accountants