AFM biedt handvatten beheersing integriteitsrisico's accountantsorganisaties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft handvatten voor accountantsorganisaties gepubliceerd voor de toepassing van de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA).

NBA, AFM en SRA vinden het belangrijk dat alle accountantsorganisaties, waaronder niet-oob-accountantsorganisaties uiterlijk eind 2020 aantoonbaar integriteitsrisico's inzichtelijk maken, beheersen en monitoren. 

Verkenning AFM

De AFM heeft bij 27 niet-oob-accountantsorganisaties de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) opgevraagd en beoordeeld. Uit deze verkenning blijkt dat sommige accountantsorganisaties goede voortgang boeken bij de systematische beheersing van integriteitsrisico's. Er is echter ruimte voor verbetering én versnelling.

De AFM heeft handvatten opgesteld om accountantsorganisaties praktisch te kunnen helpen bij de systematische beheersing van integriteitsrisico's.