AiB-voorzitter Van Hoeven legt bestuurlijke functies NBA neer

Jasper van Hoeven, voorzitter van het bestuur van de ledengroep Accountants in Business (AiB) van de NBA, heeft besloten zijn bestuurlijke functies bij de beroepsorganisatie neer te leggen. Hij treedt ook af als NBA-bestuurslid.

De Ledengroep AiB besloot recent al om binnenkort een nieuw bestuurslid af te vaardigen als zogenaamde linking pin in het bestuur van de NBA. De ledengroep nam dat besluit in het licht van de ophef in de media over de AiB-voorzitter.

Van Hoeven, die aanvankelijk tot mei 2020 wilde aanblijven als ledengroepvoorzitter, heeft nu besloten ook die functie neer te leggen. Het AiB-bestuur respecteert zijn besluit.