Vertaling flowcharts en diagram als nadere toelichting bij herziene Standaard 540

Na de vertaling van de herziene Standaard 540 De controle van schattingen en toelichtingen daarop zijn nu ook vertalingen van twee flowcharts en een diagram beschikbaar als nadere toelichting op de Standaard. Zij vormen een hulpmiddel bij de implementatie van de Standaard.

Dit materiaal vormt geen gezaghebbende uiting van de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) of de NBA, noch wijzigt of vervangt dit de controlestandaarden. Het materiaal is niet bedoeld om uitputtend te zijn en het lezen ervan is geen vervanging voor het lezen van de controlestandaarden.