Rol accountant hoog aangeslagen door AEX/AMX audit-committees

Accountant krijgt een ruime acht

Uit een onderzoek, uitgevoerd door Motivaction in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA),  blijkt dat de audit-committees van AEX- en AMX-bedrijven, doorgaans tevreden zijn over de rol van de controlerend accountant. Alles overziend waarderen de audit-committees de prestaties van de extern accountant met gemiddeld een 8,1. De interactie tussen het audit-committee en de externe accountant wordt op een schaal van 1 tot 5 gewaardeerd met een 4,5.

Financiële onderwerpen

De kwaliteit van de controle op het gebied van de jaarrekening (4,7 op een schaal van 1 tot 5), het directieverslag (4,1), rvc-verslag (4,0), risico’s t.a.v. significante waarderingen en schattingen (4,5) en risico’s t.a.v. continuïteit (3,8) wordt hoog tot zeer hoog aangeslagen. De prestaties van de extern accountant op deze gebieden zijn in de ogen van 71% van de voorzitters van audit-committees verbeterd in de afgelopen vier jaar. Dat geldt ook voor de prestaties op het gebied van fraude, zij het dat op dat gebied de voorzitters een nog grotere inspanning van accountants willen zien dan nu het geval is. 

Niet-financiële onderwerpen

De inbreng van de accountant bij niet-financiële onderwerpen als cybersecurity (3,8 op een schaal van 1 tot 5), governance (3,8), duurzaamheid (3,5), inzicht in de onderneming en haar omgeving (3,7), IT-systemen (4,0) en beloning (3,2) wordt als gunstig tot zeer gunstig ervaren.

Houding en gedrag

Aan de voorzitters van de audit-committees werd ook gevraagd hoe zij de accountant beoordelen op houdingsaspecten: toont lef (3,8 op een schaal van 1 tot 5), proactief (4,0) volwaardig gesprekspartner (4,1), brede kijk op de eigen taakopvatting (4,0), integer (4,8) deskundig (4,7) professioneel (4,7) en kritisch (4,4).

Reactie NBA

NBA-voorzitter Marco van der Vegte: “Natuurlijk is het fijn om zo’n mooi rapport te krijgen. Het belangrijkste is echter dat de inspanningen die we de afgelopen jaren hebben gepleegd om de kwaliteit te verbeteren door de voorzitters van de audit-committees worden herkend. Onze hele sector, dus niet alleen de externe accountants bij de AEX en AMX-bedrijven, is aan het verbeteren. Op verschillende plaatsen wordt dat gelukkig steeds beter merkbaar.”