Ledenvergadering NBA accepteert uitleg bestuur over onderzoek directeur

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NBA stelde de nodige vragen over de uitkomsten van het onderzoek naar de algemeen directeur. In de vergadering werd ook de nieuwe accountant van de NBA benoemd en werd een aantal verordeningen aangenomen.

Bestuurslid Esther van der Vleuten benadrukte in haar toelichting op de uitkomsten van het onderzoek naar NBA-directeur Harm Mannak dat advocatenkantoor Norton Rose Fulbright niet de huisadvocaat van de NBA is. De onderzoekers konden hun onderzoek zonder last of ruggespraak uitvoeren. Van der Vleuten zette de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek op een rij.

Voorzitter Marco van der Vegte ging in op de 'bestuursreflectie' die aan de uitkomsten van het onderzoek is toegevoegd. Hij betreurde de hele kwestie, ook voor de leden en de medewerkers van de NBA.

De aanwezige leden kwamen daarna met een reeks vragen, maar accepteerden de uitleg van het NBA-bestuur over de zaak en de lessen die daaruit zijn geleerd. Directeur Mannak verwees in een kort statement naar een online verklaring over het onderzoek.

Nieuwe accountant

De ledenvergadering stemde in met drie vooral technische verordeningen. Ook met de benoeming van een nieuwe accountant en plaatsvervangende accountant werd met grote meerderheid ingestemd.

NBA-directeur Berry Wammes gaf een toelichting op het jaarplan van de NBA voor 2020. De vergadering stemde vervolgens in met de bijbehorende begroting. Ook de voortgang van de nieuwe bestuurlijke inrichting van de NBA werd door Wammes toegelicht.

Vanuit het bestuur van de Accountants in Business vertegenwoordigt Malika Bensellam-Bouhtala die ledengroep vanaf komend jaar als ‘linking pin’ in het NBA-bestuur.

De ALV werd door ruim 150 leden bijgewoond, ook was er een dozijn volmachten.