Van der Vegte gekozen tot nieuwe voorzitter NBA

Marco van der Vegte (50) is op de ledenvergadering van de NBA in Bussum op maandagmiddag 18 juni 2018 gekozen als nieuwe voorzitter van de beroepsorganisatie van accountants. Hij nam de voorzittershamer over van Pieter Jongstra, die drie jaar lang de beroepsorganisatie aanvoerde. 250 van de in totaal 284 uitgebrachte stemmen (88%) waren voor Van der Vegte. Op de vorige ledenvergadering van de NBA was kandidaat-voorzitter Van der Vegte al als tijdelijk extra lid toegevoegd aan het algemeen bestuur. De voorzitter van de NBA moet volgens de eigen regels worden gekozen uit het zittende bestuur

marco-vd-vegte-alv-juni2018-600x375.jpg

Trots hervinden

In zijn slotspeech legde Van der Vegte de nadruk op het hervinden van trots op het accountantsberoep. “Het imago van accountants is slecht. Dat doet ons allemaal pijn. Het doet mij pijn. Maar daar zijn we zelf schuldig aan, we zijn teveel naar binnen gekeerd en zullen moeten openstaan voor kritiek. We zullen dus verder moeten veranderen om te laten zien dat we wel lef hebben, voor ons mooie beroep staan en daar transparant over zijn.” 

Vier speerpunten

Van der Vegte noemde in zijn speech vier speerpunten die hij centraal stelt in zijn voorzitterschap. Het verbetertraject in de sector moet worden doorgezet en moet zichtbaar worden gemaakt in het Dashboard Accountancy. “Dit helpt om beter zichtbaar te maken hoe we ons inzetten, hoe we het publieke belang dienen, hoe we omgaan met fraude-risicofactoren, continuïteit en de toepassing van de standaarden. En we laten zien waar we moeten leren en verbeteren.”

Ook moet volgens Van der Vegte het geluid van accountants werkzaam in het MKB beter worden vertegenwoordigd binnen de NBA. Verder moet de sector, aangejaagd door de razendsnelle digitalisering, in hoog tempo innoveren. En tenslotte wil Van der Vegte een kleiner, slagvaardiger bestuur en een efficiënter NBA-bureau. 

CV

Marco J. van der Vegte RA, geboren op 28 juli 1967 in Woudenberg, begon in 1986 bij Deloitte (toen nog 'Nederlandse Accountants Maatschap'). Aanvankelijk bediende hij vooral middelgrote bedrijven, familiebedrijven of dochterondernemingen van multinationals. Midden jaren negentig werkte Van der Vegte drie jaar voor Deloitte op Curaçao. Bij terugkomst op het kantoor in Amsterdam werd hij (senior-) manager 'Corporate Market'. In 2002 werd hij benoemd tot partner, vanaf 2006 vervulde hij vooral leidinggevende functies binnen Deloitte. Vanaf november 2012 tot medio 2017 was hij lid van de raad van bestuur, waar hij verantwoordelijk was voor de gehele auditfunctie. Van der Vegte blijft naast zijn voorzitterschap van de NBA ook werkzaam bij Deloitte.