Accountant is verwerkingsverantwoordelijke bij samenstellingsopdrachten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven dat de accountant die een samenstellingsopdracht uitvoert verwerkingsverantwoordelijke is. De NBA heeft de AP om deze verduidelijking gevraagd, omdat onduidelijk was hoe de rol van de accountant (verwerker of verwerkingsverantwoordelijke) bij deze opdracht moest worden gekwalificeerd.

Omdat de accountant bij de samenstellingsopdracht een aantal zaken zelfstandig beoordeelt (significante posten, integriteit klant, getrouw beeld, beslissing nemen of aanvullende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd) en dit gevolgen heeft of kan hebben voor de verwerking van persoonsgegevens, wordt de accountant bij de uitvoering van deze opdracht gezien als verwerkingsverantwoordelijke.

Informatie over de verplichtingen die u heeft als verwerkingsverantwoordelijke binnen de AVG kunt u onder meer vinden op de pagina Model bewerkersovereenkomst.