Ondertekensoftware voor accountants gratis beschikbaar gesteld

Vanaf 1 januari 2018 moeten de meeste middelgrote ondernemingen hun publicatiestukken digitaal deponeren in het handelsregister. Deze deponering gaat vergezeld met een eveneens digitale accountantsverklaring en handtekening. Voor het zetten van deze handtekening heeft OpenSBR gratis software ter beschikking gesteld. De NBA heeft vanaf het begin meegewerkt aan de ontwikkeling door het delen van kennis en ervaringen.

OpenSBR

OpenSBR is een onlangs opgericht non-profit initiatief. OpenSBR wil bijdragen aan de adoptie van SBR en transparantie binnen het verslaggevingsdomein. De software is ontwikkeld door Chris Groenveld. Hij is XBRL expert en voormalig ontwikkelaar van XBRL software bij één van de big four accountantsorganisaties. 

Linking & singing

 

Het principe voor het onlosmakelijk aan elkaar verbinden van het publicatiestuk en de accountantsverklaring en de uiteindelijke digitale ondertekening van de verklaring wordt ‘Linking & signing’ genoemd. Naast de beschikking over een persoonsgebonden beroepscertificaat heeft de accountant ook software nodig om ‘Linking & signing’ toe te passen.

Open source

De software wordt in twee varianten gepubliceerd:

  1. Als tool waarmee accountants in staat zijn om een accountantsverklaring te tekenen en deze te koppelen aan het publicatiestuk.
  2. Als open-source .NET programmacode

De .NET programmacode is vrijgegeven is onder de voorwaarden van de MIT-opensourcelicentie. Hiermee mag elke organisatie zonder vergoeding de code in haar eigen applicaties verwerken. Ook mogen softwareleveranciers de code opnemen in hun commerciële producten. Ook mag iedereen met aanvullende contributies komen om de software verder te verbeteren en uit te breiden.