Protocol geheimhouding praktijkopleidingen

Sinds kort is er een Protocol geheimhouding praktijkopleidingen, waarin gedragsregels ten aanzien van geheimhouding van vertrouwelijke gegevens zijn opgenomen. 

Uit het protocol volgt onder meer dat trainees die deelnemen aan referaatgroepen, intervisiegesprekken en begeleidingsdagen vooraf een geheimhoudingsverklaring tekenen. De geheimhoudingsverklaring voor referaatgroepen is beschikbaar, de andere verklaringen worden op korte termijn gepubliceerd.