NBA en Accountancy Europe: grotere rol accountants bij bedrijven in zwaar weer

Accountants moeten een grotere rol krijgen bij bedrijven in zwaar weer. Dat is de kern van de reactie van Accountancy Europe op voorgenomen wetgeving faillissementswetgeving door het Europees Parlement. De NBA is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de Accountancy Europe-reactie.

Herstructurering

Het Europees parlement wil wijzigingen aanbrengen in de faillissementsprocedures voor het mkb. Onderdeel van deze wijziging is het mogelijk betrekken van accountants bij herstructureringen en het stellen van eisen aan professionals die de insolventieprocedure begeleiden. Accountancy Europe wil dat er verplicht een accountant wordt betrokken bij de herstructurering.

Rol van accountants

Het insolvent raken van bedrijven is vooral een financieel-economisch proces.  Volgens AE is het een logische ontwikkeling wanneer een accountant in het herstructureringsproces, een rol krijgt. Dit ter voorkoming van faillissement. De accountant beschikt over de noodzakelijke financieel-economische kennis en kennis van het mkb, aldus AE. Door gebruik te maken van deze expertise kunnen de belangen van de schuldeisers, het behoud van het bedrijf en de werkgelegenheid goed worden geborgd.