Bestuursbesluit hoogte aansprakelijkheidsverzekering

De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) leggen aan accountantskantoren de verplichting op om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met betrekking tot al hun gehele dienstverlening. 

Op grond van de NVKS worden de minimaal te verzekeren bedragen vastgesteld door het bestuur. Op 14 november 2017 is hierover besloten door het bestuur. Dit besluit wordt naar verwachting in de week van 20 november gepubliceerd in de Staatscourant. De te verzekeren bedragen zijn niet veranderd ten opzichte van de bedragen die in voorgaande jaren golden.

De vereisten die in de NVKS worden gesteld aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn, net zoals de te verzekeren bedragen, minimumvereisten. Daarmee is niet gezegd dat het voldoen aan deze minimumvereisten toereikend is in de specifieke situatie van een kantoor. Het bestuur van een kantoor zal dan ook moeten overwegen of kan worden volstaan met het voldoen aan de minimumvereisten. Wij adviseren kantoren om hierover te overleggen met een adviseur.