Nieuwe ontwikkelingen persoonsgebonden beroepscertificaten

Publicatiestukken van middelgrote rechtspersonen moeten na 1 januari 2018 voorzien zijn van een getekende digitale accountantsverklaring. Dit geldt voor stukken die gedeponeerd zijn via SBR. Het ondertekenen van de digitale accountantsverklaring moet dan plaatsvinden met een persoonsgebonden beroepscertificaat. Om dit mogelijk te maken wordt er door verschillende softwareleveranciers hard gewerkt aan de diverse oplossingen.

Beroepscertificaten

Het gros van deze oplossingen zal zich richten zich op de ondertekening van de accountantsverklaring. Dit kan lokaal plaatsvinden en in een zogenaamde externe omgeving, zoals een web-portaal. Nieuwe ontwikkelingen betreffen het beheer van het persoonsgebonden beroepscertificaat. Door Europese wetgeving mogen persoonsgebonden beroepscertificaten sinds kort ook extern worden beheerd. Extern beheer is fysieke beheer dat niet zelf door de eigenaar van het beroepscertificaat wordt uitgevoerd.

Gekwalificeerde dienstverleners

Alleen gekwalificeerde dienstverleners komen in aanmerking om het fysieke beheer over te nemen. Dienstverleners die hiervoor in aanmerking komen zijn de huidige certificaatleveranciers (Digidentity, ESG de elektronische signatuur BV, KPN Corporate Market BV en Quo Vadis Trustlink BV). Meer informatie over het externe beheer van persoonsgebonden beroepscertificaten en actuele ontwikkelingen vindt u op de themapagina.

Rol van de NBA

De NBA speelt overigens geen enkele rol bij de totstandkoming van de software voor het beheer en ondertekenen. Ook zal de NBA nooit een softwareleverancier aanbevelen. Mocht u vragen hebben over beroepscertificaten, neem dan contact met de NBA  via sbr@nba.nl.