Retentierecht verdwijnt met nieuwe faillissementswet

Op 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de faillissementswet die de positie van de curator versterkt. Deze wetswijziging, die op 1 juli van kracht wordt, heeft een aantal gevolgen voor de accountant.

Zo krijgt de curator toegang tot de (online-)administratie en alle administratieve bescheiden van de gefailleerde die de accountant onder zich heeft. Dit geldt zowel voor het samenstellings- als het controledossier. De nieuwe wetgeving is van toepassing op faillissementen die na 1 juli 2017 worden uitgesproken.

De NBA onderschrijft het versterken van de positie van de curator, maar heeft aandacht gevraagd voor de werkzaamheden van derden. De NBA heeft er bij de minister en Kamerleden tevergeefs op aangedrongen het retentierecht van de accountant in stand te laten. De wetgever heeft echter anders beslist. De accountant mag weliswaar aan de curator een redelijke vergoeding vragen. Maar als de boedel geen of onvoldoende middelen heeft, moet de accountant de gegevens om niet verstrekken.