NBA kondigt indienen tuchtklacht aan bij 83 accountants zonder eed

83 van de 19.700 accountants die de beroepseed hadden moeten afleggen hebben dat nog niet gedaan. De NBA heeft bij die leden de indiening van een tuchtklacht aangekondigd.

De NBA bood haar leden na de deadline van 1 mei enkele gelegenheden om de eed alsnog af te leggen. Volgens de beroepsorganisatie is nu het moment aangebroken om een tuchtklacht in te dienen tegen accountants die ook van die gelegenheden geen gebruik hebben gemaakt.

Alsnog registreren

In een brief aan de 83 betrokken leden vraagt de NBA om de eedaflegging alsnog te registreren, als de aangeschreven accountant de beroepseed wél heeft afgelegd. Heeft de accountant de beroepseed niet afgelegd, dan krijgt de accountant de gelegenheid om te reageren op het voornemen van de NBA om een tuchtklacht in te dienen. Dat kan tot en met 4 juli 2017. Vervolgens besluit de NBA, op basis van de dan bekende informatie, over de indiening van een tuchtklacht bij de Accountantskamer.

Bij de vaststelling van de verordening waarin het afleggen van de beroepseed als verplichting is opgenomen, werd al opgemerkt dat de NBA niet de mogelijkheid heeft zelf op te treden tegen accountants die de eed niet afleggen. Maar de NBA kan daarover wel een oordeel van de tuchtrechter vragen.

Wel afgelegd

Eerder meldde de NBA dat negentig accountants de eed nog niet hadden afgelegd. Van die groep heeft de beroepsorganisatie bij enkele accountants zelf alsnog kunnen vaststellen dat zij de eed wel hadden afgelegd, maar niet hadden geregistreerd.