Carin Gorter nieuw lid Monitoring Commissie Accountancy

Carin Gorter is door het bestuur van de NBA benoemd tot lid van de Monitoring Commissie Accountancy. Zij neemt de plaats in van Henk Scheffers die vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd al zijn corporate functies heeft neergelegd, inclusief de deelname aan deze Commissie. Het bestuur is Henk Scheffers zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan het werk van de Monitoring Commissie Accountancy.

Gorter (1963) studeerde accountancy aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte na haar studie bij Moret Ernst & Young. Daarna vervulde zij verschillende managementfuncties bij Rabobank en nadien ABNAMRO, laatstelijk als Senior Executive Vice President Compliance, Security & Legal. Van 2010 tot 2013 was zij lid van de Monitoringcommissie Code Banken.

Commissaris

Momenteel is Carin Gorter commissaris bij de beursgenoteerde bedrijven TKH Group en Basic Fit en bij verzekeraar TVM. Voorheen was zij onder meer commissaris bij ING Groep en ING Bank en bij VGZ, OLVG en CBR.

'Veranderagenda'

In november 2016 presenteerde de Monitoring Commissie Accountancy een eerste rapport over de voortgang van de kwaliteitsverbetering binnen het accountantsberoep. In dat rapport vraagt de Commissie aandacht voor vraagstukken die niet of slechts ten dele door maatregelen uit het verbeterplan uit 2014 In het publiek belang opgelost worden. De NBA heeft mede daarom inmiddels een nieuwe ‘veranderagenda’ gepresenteerd.