De accountant voor het block gezet

In opdracht van de NBA hebben twee studenten van de Avans Hogeschool onderzoek gedaan naar de impact van blockchain technologie in de samenstelwerkzaamheden van de mkb-accountant. De blockchain technologie wordt op dit moment als één van de belangrijkste technologische ontwikkelingen beschouwd. De centrale vraag die het onderzoek beantwoord is of accountant in zijn praktijk rekening moet houden met de blockchain of dat hij het voorlopig nog mag negeren.

Blockchain

Blockchain is een innovatieve digitale technologie dat transacties permanent en chronologisch vastlegt. De transacties, veelal financieel, worden voordat zij aan een database worden toegevoegd eerst door een netwerk van gebruikers gecontroleerd. De registratie van cryptocurrency, zoals Bitcoins, is momenteel de belangrijkste toepassing van blockchain.

Conclusie

De conclusie dat voorkomt uit het onderzoek, is dat blockchain geen toegevoegde waarde heeft tijdens de samenstelwerkzaamheden. Dit omdat de accountant nu over betere oplossingen beschikt, dan wanneer hij gebruik zou maken van de mogelijke blockchain oplossingen. De samenstelwerkzaamheden zullen pas wijzigen als zijn klant de blockchain technologie implementeert. Maar dit zal naar verwachting nog wel enige tijd op zich laten wachten. Blockchain heeft een aantal (negatieve) eigenschappen waardoor het niet direct toepasbaar is in de financiële processen van de klant.

Aanbevelingen

Ondanks dat blockchain op dit moment niet tot enige impact zal leiden, zijn in de scriptie toch een aantal aanbevelingen opgenomen. Met technologische ontwikkelingen kan het zeer snel gaan. De vergelijking wordt gemaakt met elektrische auto’s; waar tien jaar geleden een elektrische auto slechts een mooie droom was, rijden er op dit moment zelfs al auto’s zonder bestuurder. Het is dus belangrijk dat de NBA alert blijft op dit onderwerp en daar waar nodig nadere onderzoeken uitvoert.

Verdediging

De twee studenten, Mike van Bergen en Aukje Wijnen, hebben inmiddels met succes hun scriptie verdedigd. Met een 8 ½ gemiddeld als eindcijfer voor hun scriptie en verdediging ervan, zijn zij inmiddels volledig geslaagd voor hun bedrijfseconomische opleiding. Ook kregen zij de kans om de resultaten van hun onderzoek te presenteren tijdens de themabijeenkomst “Accountants tussen bits en bytes” voorafgaand aan de ledenvergadering.