Aanmelding voor de praktijkopleiding en overgangsregeling theoretische eindtermen

Informatie over het inschrijven

Via ondergaande link kun je je inschrijven voor de praktijkopleiding. Controleer bij de toelatingsvoorwaarden of je voldoet aan de eisen en of je het juiste document kunt uploaden om dit aan te tonen.

Als jou kantoor geen eigen stagebureau heeft stem dan intern af via welk stagebureau je de praktijkopleiding gaat volgen en wie je praktijkbegeleider is. Dit moet je aangeven op het aanmeldingsformulier.

Nadat de NBA jouw aanmelding heeft verwerkt ontvangen zowel jij als je stagebureau hiervan een bevestiging. In de maand voorafgaand aan jouw gewenste startdatum, kan jouw stagebureau jou koppelen aan een van de beoordelaars van het stagebureau. Vanaf dit moment heb je toegang tot de Elektronische Leeromgeving van de NBA en ben je inschrijfgeld verschuldigd.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR AANKOMENDE TRAINEES MET OUDER THEORETSICH GETUIGSCHRIFT

  • Ben je vóór 1 september 2019 theoretisch afgestudeerd dan heb je mogelijk een deficiëntie op het gebied van Gedrag, Ethiek en Besluitvorming. Controleer of dit voor jou geldt. Deze deficiëntie kan worden ingelost door zelfstudie of door het volgen van een GEB programma bij een onderwijsinstelling.
  • Is jouw getuigschrift ouder dan zes jaar dan moet je aan het begin van de praktijkopleiding een entreetoets Via de NBA ontvang je hiervoor een link.
  • Ben je langer dan 9 jaar geleden theoretisch afgestudeerd, dan heb je mogelijk meer deficiënties. Je wordt hierover door ons geïnformeerd.

Complete aanmeldingen

Trainees die zich willen aanmelden voor de praktijkopleidingen doen dat via het online inschrijfformulier. De inschrijving wordt alleen in behandeling genomen bij een compleet ingediende aanmelding. Dat betekent dat de volgende documenten moeten zijn bijgesloten:

  • Toelatingsverklaring dat gestart kan worden met de praktijkopleiding, afgegeven door Hogeschool of Universiteit
  • Kopie van Bachelor of Masterdiploma.

Overgangsregeling eindtermen

Er zijn overgangsregelingen voor het invoeren van de eindtermen 2016 voor de theoretische opleidingen en de praktijkopleidingen.  

De CEA heeft hiervoor een kaderregeling vastgesteld. De Raad voor de praktijkopleidingen gaf een nadere uitwerking aan de overgangsregelingen met betrekking tot de praktijkopleidingen.