Kandidaat-voorzitter Van der Vegte toegevoegd aan NBA-bestuur

De meerderheid van de leden van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft kandidaat-voorzitter Marco van der Vegte op de ledenvergadering in Bussum gekozen als tijdelijk extra bestuurslid.

Het bestuur van de NBA wordt tijdelijk uitgebreid in verband met de voorzittersverkiezing van komend voorjaar. Van der Vegte won de stemming om de extra zetel van tegenkandidaat Marco Moling. Van der Vegte treedt per 1 januari 2018 formeel toe tot het NBA-bestuur.

Het verschil in de uitslag tussen de twee kandidaten was aanzienlijk met ruim 65 procent van de stemmen voor Van der Vegte en een kleine 35 procent voor Moling. In totaal werden er 1474 stemmen uitgebracht. NBA-voorzitter Jongstra feliciteerde Van der Vegte met zijn benoeming en gaf aan bereid te zijn hem de komende maanden te helpen met zijn verdere voorbereiding op het voorzitterschap.

Van der Vegte meldde zich eerder dit jaar zelf als kandidaat-voorzitter door te reageren op een openbare vacature. De selectiecommissie van het NBA-bestuur schoof Van der Vegte na afronding van de sollicitatieprocedure begin vorige maand naar voren als een geschikte kandidaat. Moling verzamelde voor zijn kandidaatstelling meer dan vijftig benodigde handtekeningen van leden en stelde zich op deze wijze kandidaat.

Op de volgende ledenvergadering in juni 2018 kiezen de leden van de NBA de opvolger van de huidige bestuursvoorzitter Pieter Jongstra. De voorzitter moet volgens de regels van de NBA worden gekozen uit het zittende bestuur.