Compliance en algoritmes: hoe kan de compliance officer bijdragen aan een veilig gebruik in de wereld van beheerste en integere bedrijfsvoering?

De NBA Community Compliance Officers nodigt u uit voor de volgende kennissessie: Compliance en algoritmes: hoe kan de compliance officer bijdragen aan een veilig gebruik in de wereld van beheerste en integere bedrijfsvoering?

Deze bijeenkomst bij de NBA vindt plaats op dinsdag 30 januari 2024 vanaf 16.00 tot circa 18.00 uur.

Het gebruik van algoritmes neemt enorm toe, ook in de wereld van beheerste en integere bedrijfsvoering. Inmiddels hebben we gezien – bijvoorbeeld door de toeslagenaffaire – dat hier ook flinke nadelen aan kleven, en dat de risicobeheersing niet altijd overal goed op orde is. Voor organisaties die zelf werken met algoritmes of die te maken krijgen met algoritmes van hun ketenpartners kan dit leiden tot serieuze ongewenste effecten, waarvoor reparatie veel tijd, geld en energie kost.

De Algemene Rekenkamer heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het gebruik van algoritmes door overheidsinstellingen. Zij heeft een goed beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van algoritmes, en – nog belangrijker – hoe het beter kan en moet.

Wij zijn verheugd dat drs. M.C.S. (Miranda) Pirkovski RA RE EMITA en dr. E.M.C. (Esther) Meijer-van Leijsen bereid zijn om hun ervaringen en suggesties met ons te delen. Miranda is in haar functie als onderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer  verantwoordelijk voor de coördinatie van het Verantwoordingsonderzoek, Financial Audit en data-analyse. Zij heeft eerder jarenlang diverse functies vervuld in de wereld van Internal Audit bij Rabobank Groep, en heeft veel inzicht in de mogelijkheden om vanuit de compliancefunctie bij te dragen aan de risicobeheersing van organisaties. Esther is specialist algoritmes binnen het Programma Digitalisering bij de Algemene Rekenkamer. Zij was projectleider van het onderzoek Algoritmes getoetst en projectleider van de komende Rekenkameronderzoeken naar algoritmes en weet als geen ander wat de risico’s, maar ook de kansen, van de inzet van algoritmes bij de overheid zijn.

Zoals u van ons gewend bent, is er veel ruimte voor het gesprek en het stellen van vragen.

Aanmelden

Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst van 16.00 tot circa 18.00 uur. U bent welkom vanaf 15.30 uur, en wij sluiten af met een hapje en een drankje. Meld u aan »

Locatie

NBA, Mercuriusplein 3, 2132 HA Hoofddorp. De NBA is prima te bereiken met het openbaar vervoer. Parkeren kan in de P&R garage , Taurusavenue, 2132 LR Hoofddorp. (naast Novotel)