Status handhaving NBA

Handhaving door de NBA kent verschillende verschijningsvormen. Uitspraken van de Accountantskamer of het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) kunnen aanleiding geven voor het ondernemen van actie. Toegezien wordt op de naleving van de verplichting tot permanente educatie.

Maar ook als bijvoorbeeld de publiciteit daar aanleiding toe geeft onderzoekt de NBA of er actie ondernomen moet worden. Dat kan door het instellen van (incidenten)onderzoek, het indienen van een klacht, het instellen van beroep of het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Door de Raad voor Toezicht worden accountantspraktijken regulier getoetst. Tenslotte wordt toegezien op het onrechtmatig gebruik van de accountantstitels door niet-accountants.

Afspraken met toezichthouders

Met de Belastingdienst is een convenant afgesloten dat doorgeleiding naar de NBA beoogt van dossiers waarin (mogelijk) sprake is van ontoelaatbaar gedrag door accountants. 

Met de AFM is afgesproken dat gevallen van niet- naleving van de VGC door accountants bij de NBA worden gemeld. De AFM zelf heeft het primaat op het gebied van de wettelijke controle. 

Lopende en afgeronde handhavingsacties NBA sinds 1 januari 2013

Overzicht van lopende zaken per februari 2017:

Zaken Aanleiding Aantal Status
Onderzoek Berichtgeving media (strafrecht) 5 In afwachting afloop strafzaak
Onderzoek Anonieme casus belastingdienst 1 In onderzoek
Onderzoek naleving PE Naleving PE-verplichting 2013-2015 150 In onderzoek
Onderzoek Berichtgeving media 1 Wordt gevolgd

Afgeronde zaken

Overzicht van afgeronde zaken sinds 1 januari 2013:

Zaken Aanleiding Aantal Status
Klacht ingediend na onderzoek Berichtgeving media 1 Klacht gegrond, waarschuwing
Klacht en voorlopige voorziening na onderzoek Signalen cliƫnten 1 Klacht gegrond, doorhaling
Voorlopige voorzieing aangevraagd Berichtgeving media/uitspraak accountantskamer 1 Voorlopige voorziening toegewezen, doorhaling
Klacht ingediend na onderzoek Berichtgeving media 1 Klacht gegrond, berisping
Klacht ingediend na onderzoek Berichtgeving media 1 Klacht ongegrond
Onderzoek mogelijk niet naleven beroepsregels Signalen 2 Accountants aangeschreven
Onderzoek gebrekkige naleving controle protocol Signalen 1 Gesprek accountant heeft plaatsgevonden
Onderzoek indienen verzoek voorlopige voorziening Signalen / uitspraak accountantskamer 1 Besloten geen voorlopige voorziening in te dienen
Onderzoek n.a.v. uitspraak AK Uitspraak accountantskamer 2 Onderzoek afgerond, geen actie nodig
Onderzoek Berichtgeving media 1 Uitkomsten onderzoek reden voor signalering Raad voor toezicht
Onderzoek Berichtgeving media 1 Onderzoek geeft aanleiding PH te heroverwegen
Onderzoek Uitspraak Raad voor Geschillen 1 Geen actie
Onderzoek Berichtgeving media 20 Eerste onderzoek geeft geen aanleiding tot nader actie
Onderzoek Berichtgeving media - Onderzoek geeft aanleiding vereisten nader onder de aandacht van accountants te brengen
Onderzoek Berichtgeving media 4 Na nader onderzoek wordt besloten geen verdere actie te ondernemen
Onderzoek Signalen 1 Nader onderzoek geeft geen aanleiding tot nader actie
Onderzoek Anonieme casus belastingdienst 3 Dossier opgevraagd, niet gekregen, geen actie
Onderzoek Anonieme casus belastingdienst 1 Besloten dossier niet op te vragen na stellen nadere vragen
Onderzoek PE Niet naleven PE-verplichting in 2011 239 Onderzoek heeft niet geleid tot indienen van een tuchtklacht.
Onderzoek PE Niet naleven PE-verplichting 2011 27 27 klachten ingediend, 6 ingetrokken, 21 gegrond
Onderzoek PE Niet naleven PE-verplichting 2010-2012 292 Onderzoek heeft niet geleid tot indienen tuchtklacht
Onderzoek PE Niet naleven PE verplichting 2010-2012 44 44 klachten ingediend, 44 gegrond
Onderzoek PE Niet naleven PE-verplichting 2013 284 Onderzoek heeft niet geleid tot indienen klacht
Onderzoek PE Naleving PE 2013 27 27 klachten ingediend, 11 ingetrokken, 16 gegrond
Onderzoek PE Naleving PE 2014 100 Onderzoek heeft niet geleid tot indienen klacht
Onderzoek PE Naleving PE 2014 24 24 klachten ingediend, 6 ingetrokken, 18 gegrond
Raad voor Toezicht Toetsing 2013
Toetsing 2014
Toetsing 2015
33
14
10
Klachten ingediend
Voor meer informatie