Verplicht PE-onderwerp 2023 'duurzaamheid'

Het NBA-bestuur heeft ‘duurzaamheid’ als verplicht PE-onderwerp aangewezen voor 2023. Duurzaamheid wordt in dit kader breed ingestoken, zo vallen onder het verplichte onderwerp ook de thema’s ESG (Environmental, Social en Governance). Je moet minimaal acht uur aan dit onderwerp besteden.

Doelstelling van dit verplichte onderwerp

Vanaf boekjaar 2024 moeten grote ondernemingen rapporteren over duurzaamheid. Daarnaast krijgen ook accountants in andere rollen dan de controlerend accountant steeds vaker te maken met duurzaamheid in hun beroepspraktijk. Bijvoorbeeld als opsteller van duurzaamheidsverslaggeving of als adviseur van mkb-bedrijven. Ook deze accountants hebben meer kennis nodig om deze rol goed te kunnen vervullen in de praktijk.

Voor wie?

Vanwege dit grote belang geldt dit verplichte onderwerp in 2023 voor alle NBA-leden met een PE-verplichting. De invulling van deze verplichting bepaal je zelf. NBA-leden hebben verschillende werkomgevingen en krijgen daarom op verschillende manieren met duurzaamheid te maken. Naast diversiteit in werkomgevingen is er ook sprake van een niveauverschil. Niet alle accountants zijn al bezig met dit onderwerp, terwijl sommige accountants bijvoorbeeld al in een expertrol adviesdiensten aanbieden op het gebied van duurzaamheid.

Het formuleren van leerdoelen en leerinterventies

Net als bij de andere leerdoelen in het PE-portfolio, formuleer je ook voor het verplichte thema een leerdoel SMART en selecteer je vervolgens een leerinterventie binnen de kaders van je werkzaamheden en jouw niveau over dit onderwerp. Naast een cursus kan dit bijvoorbeeld ook een e-learning, intervisie of literatuurstudie zijn. Na het afronden van de leerinterventie reflecteer je in je PE-portfolio volgens een beproefde methode zoals die van STARR of Korthagen hoe het geleerde is toegepast (of toegepast gaat worden) in de beroepspraktijk.

Hulpmiddelen

Om je meer richting te geven bij het formuleren van leerdoelen en leerinterventies wordt een ontwikkelaanpak gemaakt. Per werkveld en afhankelijk van de rol zijn leerdoelen omschreven. Die leerdoelen zijn weer uitgewerkt naar relevante bijbehorende competenties (Kennis, Vaardigheden of Attitude) en naar mogelijkheden, suggesties om invulling te geven aan de leerdoelen. We werken aan de hand van de volgende drie ontwikkelniveaus:

  • basis
  • onthouden en begrijpen
  • toepassen en analyseren
  • evalueren en creëren

Met behulp van een zelfinschatting kun je bepalen waar je staat in je professionele ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid.

Meer informatie over de matrix met daarin de diverse werkgebieden, niveaus en ontwikkelportfolio’s volgt voor het einde van 2022.