Permanente educatie

Als accountant staat u voor kwaliteit en moet u voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Het verrichten van permanente educatie (PE)-activiteiten is daarom een logische stap. Permanente educatie is erop gericht de basiskennis van de accountant binnen het vakgebied waarop hij werkzaam is te onderhouden en de ontwikkelingen bij te houden.

Vanaf 2019 gelden nieuw PE-regels. Echter een deel van het accountantsberoep valt nog onder de oude PE-regeling. Deze pagina geeft uitleg hoe dit voor u uitwerkt en bevat algemene informatie over het verplichte PE-onderwerp.

Vragen en informatie

PE-servicelijn Heeft u vragen? Neem contact op met de PE-servicelijn. 020 301 03 52