Beroepseed voor accountants

NBA-leden (openbaar accountants, accountants in business en intern en overheidsaccountants) dienen op grond van de Verordening op de Beroepseed een eed af te leggen binnen zes maanden na hun inschrijving bij de NBA. 

Beroepseed afleggen en registreren

Als u recent bent afgestudeerd of bent ingeschreven, ontvangt u van de NBA een uitnodiging waarmee u zich digitaal kunt aanmelden voor één van de diploma-uitreikingen. U kunt hierbij kiezen uit meerdere data.

De NBA organiseert een aantal bijeenkomsten (duur maximaal 60 minuten). Tijdens deze bijeenkomsten verwelkomen wij de recent geslaagde nieuwe accountants bij de NBA en nemen daarbij ook de beroepseed af.

De bijeenkomsten zijn zo opgezet dat ook enkele dierbaren (partner, ouders) de bijeenkomst kunnen bijwonen. Twee keer per jaar wordt de mogelijkheid geboden om in groepsverband via ZOOM de beroepseed af te leggen.

Kunt u niet aanwezig zijn bij één van de diploma-uitreikingen, dan is het ook mogelijk de eed af te leggen via MS Teams. U kunt hiervoor een mail sturen aan beroepseed@nba.nl.

Bent u een her-inschrijver, dan zal er telefonisch contact met u worden opgenomen om een afspraak in te plannen om de beroepseed af te leggen.

Vanaf moment van inschrijving zal de datum van de eedaflegging worden geregistreerd op MijnNBA.nl/beroepseed

Heeft u vragen of wilt meer weten? Mail naar beroepseed@nba.nl.

Bekijk ook deze video met uitleg

Toelichting

De invoering van de beroepseed is maatregel 1.1 uit het rapport 'In het Publiek Belang' dat in 2014 werd gepubliceerd. De eed moest voor 1 mei 2017 door alle actieve accountants worden afgelegd. Op een aantal accountants na hebben alle leden hieraan voldaan binnen de gestelde termijn. De overige leden hebben een brief ontvangen waarin aangekondigd wordt dat er een aanklacht tegen hen wordt opgesteld. 

Vraag & antwoord