Beroepseed voor accountants

NBA-leden (openbaar accountants, accountants in business en intern en overheidsaccountants) dienen op grond van de Verordening op de Beroepseed een eed af te leggen binnen drie maanden na hun inschrijving bij de NBA. 

Beroepseed afleggen en registreren

Bij iedere diploma-uitreiking wordt de beroepseed afgenomen. In de uitnodiging voor de diploma-uitreiking staat meer informatie hierover. Bent u herintreder of net afgestudeerd? Stuur dan een mail naar beroepseed@nba.nl voor het maken van een afspraak. 

Nadat u de eed heeft afgelegd is het noodzakelijk dat u dit zelf registreert via MijnNBA.nl/beroepseed. Nieuwe accountants: u kunt pas registreren dat u de beroepseed heeft afgelegd nadat uw inschrijving in het register is voltooid.

Heeft u vragen of wilt meer weten? Mail naar beroepseed@nba.nl.

Toelichting

De invoering van de beroepseed is maatregel 1.1 uit het rapport 'In het Publiek Belang'. De eed moest voor 1 mei 2017 door alle actieve accountants worden afgelegd. Bijna 99% van deze leden heeft hieraan voldaan (gegevens zoals bekend op 12 mei 2017). Met de overige leden wordt binnenkort contact opgenomen omdat het niet naleven van een Verordening kan leiden tot een klacht bij de Accountantskamer.

Vraag & antwoord