Beroepseed voor accountants

NBA-leden (openbaar accountants, accountants in business en intern en overheidsaccountants) dienen op grond van de Verordening op de Beroepseed een eed af te leggen binnen zes maanden na hun inschrijving bij de NBA. 

Beroepseed afleggen

23 maart 2020 - In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is het voorlopig niet mogelijk om tijdens een fysieke bijeenkomst de beroepseed af te leggen. Omdat het belangrijk is dat u de eed  kunt afleggen bieden wij u de mogelijkheid aan dit via een ZOOM-meeting te doen.


Hoe gaat het in zijn werk.

Als u recent bent afgestudeerd of bent ingeschreven, ontvangt u van de NBA een uitnodiging waarmee u zich digitaal kunt aanmelden voor het online afleggen van de eed. U kunt hierbij kiezen uit meerdere data en tijdsspannen. De NBA organiseert hiervoor een aantal online Zoom Meetings (duur maximaal 60 minuten). Tijdens deze bijeenkomsten verwelkomen wij de recent geslaagde nieuwe accountants  bij de NBA en nemen daarbij ook de beroepseed af. De bijeenkomsten zijn zo opgezet dat ook enkele dierbaren (partner, ouders) deze online kunnen meemaken.

Kunt u niet deelnemen aan een van de ZOOM bijeenkomst dan is het ook mogelijk de eed af te leggen via MS Teams of Facetime. U kunt hiervoor een mail sturen aan beroepseed@nba.nl.

Als u opnieuw bent ingeschreven in het accountantsregister, kunt u de beroepseed afleggen via MS Teams of Factime. U ontvangt automatisch vanuit beroepseed@nba.nl een uitnodigingsmail.

Hoe verloopt het afleggen van de beroepseed?

Na het lezen van de tekst spreekt u naar keuze uit 'zo waarlijk helpe mij God almachtig', 'dat verklaar ik' of 'dat beloof ik'. Daarna wordt het gesprek afgerond. Het gesprek duurt meestal tussen de 5 en 10 minuten.

Enkele dagen na aflegging van de eed wordt dit automatisch geregistreerd op MijnNBA.nl/beroepseed

Heeft u vragen of wilt meer weten? Mail naar beroepseed@nba.nl.

Bekijk ook deze video met uitleg

Toelichting

De invoering van de beroepseed is maatregel 1.1 uit het rapport 'In het Publiek Belang' dat in 2014 werd gepubliceerd. De eed moest voor 1 mei 2017 door alle actieve accountants worden afgelegd. Op een aantal accountants na hebben alle leden hieraan voldaan binnen de gestelde termijn. De overige leden hebben een brief ontvangen waarin aangekondigd wordt dat er een aanklacht tegen hen wordt opgesteld. 

Vraag & antwoord