Beroepseed voor accountants

NBA-leden (openbaar accountants, accountants in business en intern en overheidsaccountants) dienen op grond van de Verordening op de Beroepseed een eed af te leggen binnen zes maanden na hun inschrijving bij de NBA. 

Beroepseed afleggen per telefoon

23 maart 2020 - In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is het voorlopig niet mogelijk om tijdens een fysieke bijeenkomst de beroepseed af te leggen. Omdat het belangrijk is dat u de eed  kunt afleggen bieden wij u de mogelijkheid aan dit via beeldtelefoon te doen.


Hoe gaat het in zijn werk.
Als u recent bent afgestudeerd of bijvoorbeeld opnieuw als RA of AA bent ingeschreven, ontvangt u van de NBA een uitnodiging waarmee u zich digitaal kunt aanmelden voor het telefonisch afleggen van de eed. U kunt hierbij kiezen uit meerdere data en tijdsspannen.

Het telefonisch afleggen van de beroepseed gaat in principe met FaceTime.

Heeft u geen Apple apparaat dan is het ook mogelijk  de eed af te leggen via Skype  Hiervoor hebben wij de volgende gegevens van u nodig: Skypenaam en e-mailadres. Wilt u deze gegevens mailen naar beroepseed@nba.nl.

Let op: als u niet op een WiFi-netwerk zit, maakt u mogelijk kosten omdat u uw mobiele data netwerk gebruikt.

Hoe verloopt het afleggen van de beroepseed?

Binnen de afgesproken tijdsspanne belt een vertegenwoordiger van de NBA u via FaceTime (tenzij een andere werkwijze met u is afgesproken, mail daarvoor met beroepseed@nba.nl). U toont uw identiteitsbewijs. Na een korte inleiding door de vertegenwoordiger van de NBA leest deze de eed voor of u kiest er voor zelf de eed op te lezen. Download of print de tekst van de eed voorafgaande aan uw gesprek vanaf de pagina Tekst beroepseed.

Na het lezen van de tekst spreekt u naar keuze uit 'zo waarlijk helpe mij God almachtig', 'dat verklaar ik' of 'dat beloof ik'. Daarna wordt het gesprek afgerond. Het gesprek duurt meestal tussen de 5 en 10 minuten.

 

Enkele dagen na aflegging van de eed wordt dit automatisch geregistreerd op MijnNBA.nl/beroepseed

Heeft u vragen of wilt meer weten? Mail naar beroepseed@nba.nl.

Bekijk ook deze video met uitleg

Toelichting

De invoering van de beroepseed is maatregel 1.1 uit het rapport 'In het Publiek Belang'. De eed moest voor 1 mei 2017 door alle actieve accountants worden afgelegd. Op een aantal accountants na hebben alle leden hieraan voldaan binnen de gestelde termijn. De overige leden hebben een brief ontvangen waarin aangekondigd wordt dat er een aanklacht tegen hen wordt opgesteld. 

Vraag & antwoord