Beroepseed voor accountants

NBA-leden (openbaar accountants, accountants in business en intern en overheidsaccountants) dienen op grond van de Verordening op de Beroepseed een eed af te leggen binnen zes maanden na hun inschrijving bij de NBA. 

Beroepseed afleggen en registreren

Bij iedere diploma-uitreiking wordt de beroepseed afgenomen. Meer informatie staat in de uitnodiging. Bent u herintreder of net afgestudeerd? Dan kunt u de eed afleggen op verschillende locaties en gelegenheden. Bekijk het overzicht en stuur een mail naar beroepseed@nba.nl voor het maken van een afspraak. 

Enkele dagen na aflegging van de eed wordt dit automatisch geregistreerd op MijnNBA.nl/beroepseed

Heeft u vragen of wilt meer weten? Mail naar beroepseed@nba.nl.

Toelichting

De invoering van de beroepseed is maatregel 1.1 uit het rapport 'In het Publiek Belang'. De eed moest voor 1 mei 2017 door alle actieve accountants worden afgelegd. Op een aantal accountants na hebben alle leden hieraan voldaan binnen de gestelde termijn. De overige leden hebben een brief ontvangen waarin aangekondigd wordt dat er een aanklacht tegen hen wordt opgesteld. 

Vraag & antwoord