Beroepseed

Vóór 1 mei 2017 dienen alle NBA-leden (om precies te zijn alle openbaar accountants, accountants in business en intern en overheidsaccountants) de Accountantseed te hebben afgelegd. Op de Algemene Ledenvergadering van de NBA op 17 mei 2016 stemden leden vóór de invoering van de Accountantseed. De instelling van de eed is de eerste maatregel (1.1) uit het verbeterplan 'In het Publiek Belang'. Het niet naleven van een Verordening kan leiden tot een klacht bij de Accountantskamer.


Waar leg ik de beroepseed af?

Tot en met april 2017 zijn er gelegenheden om de beroepseed af te leggen. Aanmelden is noodzakelijk, ook als u alleen de eed komt afleggen. Is er geen plaats bij u in de omgeving? We plannen nog steeds nieuwe bijeenkomsten in, maar de gelegenheden nemen langzamerhand wel af omdat een ruime meerderheid van de leden de beroepseed inmiddels heeft afgelegd. Per eind januari 2017 hebben bijna 15.500 accountants de eed afgelegd.

Landkaart met overzicht van bijeenkomsten »

Schema van bijeenkomsten »

Andere mogelijke gelegenheden

 • Wilt u de eed tijdens een eigen interne bijeenkomst op kantoor afleggen, dan is dat mogelijk voor organisaties met meer dan 30 accountants/trainees. Kijk hiervoor op NBA.nl/incompany-eed-aflegging.
 • Werkt of woont u in het buitenland, dan mag u de eed telefonisch (met beeld) afleggen. Dit gebeurt via FaceTime of eventueel Skype.
 • Om organisatorische redenen staan enkele bijeenkomsten niet in het schema. Mocht daarbij wel de eed worden afgenomen, dan krijgt u daarvoor separaat een uitnodiging na aanmelding voor het evenement.

Na afloop zelf registreren op MijnNBA.nl

Nadat u de eed heeft afgelegd is het van belang dat u dit zelf registreert via MijnNBA.nl/beroepseed. Nieuwe accountants: u kunt pas registreren dat u de beroepseed heeft afgelegd nadat uw inschrijving in het register is voltooid.

Met de invoering van de beroepseed stimuleren wij de implementatie van maatregel 1.1 uit het rapport 'In het publiek belang'. De eed moet voor 1 mei 2017 door alle actieve accountants worden afgelegd. Dit betreft zowel de openbaar accountants, als de accountants in business en de intern- en overheidsaccountants. 


Vraag en antwoord

 

 Vraag   Antwoord
     
Wie moet de beroepseed afleggen?  

Het afleggen van de beroepseed wordt gevraagd van alle actieve accountants: openbaar accountants, accountants in business en intern- en overheidsaccountants. Dus ook accountants die al een andere eed zoals bankierseed of de ambtenareneed hebben afgelegd. Leden in contributiegroep Z hoeven de beroepseed niet af te leggen.

In de Verordening op de beroepseed voor accountants is bepaald dat iedereen die na 1 juni 2016 in het accountantsregister wordt ingeschreven, binnen drie maanden na de inschrijving de eed af moet leggen. In de zomerperiode worden echter weinig gelegenheden georganiseerd waarbij de eed kan worden afgelegd. Daarom is de driemaandstermijn verlengd voor alle accountants die tussen 1 juni 2016 en 31 augustus 2016 worden ingeschreven. Voor die accountants geldt dat zij tot en met 30 november 2016 de tijd krijgen om de eed af te leggen. 
Ik ben nog niet afgestudeerd. Kan ik wel al de beroepseed afleggen?  

Nieuwe accountants leggen de eed af bij de uitreiking van hun diploma of binnen drie maanden na inschrijving in het register.

Bent u nog niet ingeschreven en legt u bij de diploma-uitreiking de eed af, dan bent u ontheven van de verplichting om binnen drie maanden na inschrijving de eed af te leggen onder deze voorwaarden:

 • op het moment van de diploma-uitreiking heeft u een verzoek tot inschrijving ingediend
 • of uiterlijk binnen zes maanden na de diploma-uitreiking dient u een verzoek tot inschrijving in

U kunt pas registreren dat u de beroepseed heeft afgelegd nadat uw inschrijving in het register is voltooid.

Ontvangt u uw diploma terwijl u al in het accountantsregister bent ingeschreven? Dan dient u de beroepseed binnen drie maanden af te leggen.
Wanneer mag ik de beroepseed afleggen?   Voor 1 juni 2016 mocht de eed worden afgelegd. Na 1 juni 2016 moet de eed worden afgelegd. Iedereen heeft de eed afgelegd voor 1 mei 2017. 
Hoe werkt het afleggen van de beroepseed?
  In de meeste gevallen wordt de tekst van de eed voorgelezen tijdens een bijeenkomst waarna uw naam wordt opgenoemd en u antwoordt met 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig/dat beloof/dat verklaar ik.’ Daarna registreert u zelf op MijnNBA.nl/beroepseed dat u de eed heeft afgelegd.Wat kies ik: Zo waarlijk helpe mij God almachtig, dat beloof ik of dat verklaar ik?   Een accountant sluit af met de woorden ‘dat beloof ik’ in het geval hij of zij geen noodzaak ziet om op grond van een geloofsovertuiging de woorden ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ uit te spreken. Een accountant sluit af met de woorden ‘dat verklaar ik’ als sprake is van een geloofsovertuiging die hem of haar juist ervan weerhoudt een eed af te leggen op grond van Gods Woord.Hoe kan ik als accountant in business in het algemeen belang handelen als mijn arbeidsovereenkomst mij ertoe verplicht het belang van de werkgever voorop te stellen?   Een antwoord hierop staat in artikel 2 van de toelichting op de Verordening Waar vind ik de regels rondom het afleggen van de eed?  

Deze staan in de Verordening op de beroepseed. Daarnaast gelden er aanvullende voorwaarden. Bij het schrijven van de verordening is rekening gehouden met de uitkomsten van onderzoek onder de leden.

Het niet naleven van de Verordening kan leiden tot een klacht bij de Acocuntantskamer. Het is daarom van groot belang dat u vóór 1 mei de eed aflegt.
Ik wil met mijn kantoor of bedrijf zelf een incompany-eedaflegging organiseren. Waar moet ik rekening mee houden?  

Organisaties die meer dan 30 accountants in dienst hebben, mogen de eed incompany laten afleggen. Meer informatie over incompany eed-aflegging.
Zijn er kosten verbonden aan het afleggen van de eed?
 

Nee, het afleggen van de eed is gratis. Het kan wel voorkomen dat u betaalt voor het evenement waaraan de eedaflegging is gekoppeld.
Op welke gelegenheden kan ik de eed afleggen?
 

De eed wordt o.a. afgenomen op de volgende gelegenheden en locaties.

 • Incompany (bij meer dan 30 accountants)
 • Leden(groep)vergaderingen
 • Afdelings- en kringvergaderingen
 • Diploma-uitreiking (nieuw afgestudeerden)
 • Accountantsdag
 • Dag van de financial

Kijk hier voor een overzicht:

Landkaart met overzicht van bijeenkomsten »

Schema van bijeenkomsten »

NBA nodigt leden af en toe uit voor gelegenheden in hun regio. Zodra u geregistreerd heeft dat u de eed heeft afgelegd, wordt u niet meer gemaild hierover.
Mag ik PE-uren schrijven voor het afleggen van de eed?   Nee. Indien het afleggen van de eed is gekoppeld aan een vakinhoudelijke bijeenkomst, gelden daarvoor de gebruikelijke PE-voorwaarden.
     
Ik heb een sms ontvangen dat ik de eed niet heb geregistreerd of niet heb afgelegd. Kan ik vaker sms van NBA verwachten?
  NBA gebruikt sms niet voor marketingdoeleinden. Een proef onder ca. 200 leden heeft ons doen besluiten tegen het einde van de periode waarin men de beroepseed kan afleggen, een sms te sturen aan alle leden die de eed nog moeten afleggen of moeten registreren. In dit geval hebben de we laatste accountants die de eed nog niet lijken te hebben afgelegd, benaderd met een sms. We willen voorkomen dat leden na 1 mei schrikken als blijkt dat niet aan de Verordening hebben voldaan. Daarom proberen we leden op alle mogelijke manieren te attenderen op de noodzaak om de beroepseed af te leggen. De sms van 13 maart is gebaseerd op registraties tot en met 9 maart, dus heeft u van 10 tot 13 maart geregistreerd dan kunt u de sms als onverstuurd beschouwen.


Meer weten over de beroepseed?

Het afleggen van de beroepseed: hoe gaat dit precies in z'n werk? Bekijk onderstaande animatie. 


Bekijk in vier korte video’s hoe Accountants in Business aankijken tegen het afleggen van de beroepseed »


Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Beroepseed

Annuleren