Als gevolg van de onzekerheid rondom de coronacrisis organiseren we ook in 2022 geen Accountantsdag. Vanwege het 125-jarig jubileum van het accountantsberoep heeft de NBA in het najaar van 2020 een serie online activiteiten georganiseerd met als thema 'Springlevend'. Bekijk de terugblik van Springlevend! 

We hopen van harte u allemaal in 2023 weer te ontmoeten op de Accountantsdag!