Verantwoordelijkheid accountant bij deponering jaarrekening

article image

Volledige naam

Tijdslijn

Status

: Verantwoordelijkheid accountant bij deponering jaarrekening

: mei 2021 – oktober 2022

: Opstartfase

Doelstelling

De doelstelling van het project ‘Verantwoordelijkheid accountant bij deponering’ is om richting te geven aan de volgende vragen:

  • Wat moet de accountant doen als de klant niet wil deponeren?
  • Wat moet de accountant doen als de klant onjuiste of onvolledige cijfers/stukken deponeert?
  • Heeft de accountant een actieve rol om na te gaan of de klant voldoet aan zijn plicht tot deponeren?

Downloads

  • Augustus 2021 – Binnen de werkgroep wordt naar antwoorden gezocht op de maatschappelijke discussies in dit kader.  
  • Maart 2021 – Een projectplan is opgesteld en wordt door het ACB goedgekeurd.
  • Januari 2021 – Een onderwerp dat tot discussie leidt.

Consultatie van de eerste bevindingen volgt naar verwachting Q4- 2021.

Een eventuele handreiking is naar verwachting gereed Q3-2022