article image

Op deze projectpagina wil de NBA informeren over regelgeving die (mogelijk) wordt herzien, of waarvan de toepassing of uitwerking wordt onderzocht. Bekijk op deze pagina alle verordeningen, nadere voorschriften en handreikingen die op dit moment onder handen zijn, of die worden geconsulteerd. 

 

Volledige naam: Antwoord op veelgestelde vragen naar aanleiding van uitbreiding oob’s
Tijdslijn: december 2019 – februari 2020
Status: Definitief

Doelstelling

Antwoord geven op vragen die naar verwachting opkomen na aanwijzing van een aantal nieuwe organisaties van openbaar belang per 1 januari 2020. Deze organisaties zijn aangewezen in het Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang. Het gaat hierbij o.a. over bepaalde woningcorporaties en pensioenfondsen. 

Het besluit kent ook overgangsbepalingen die tot vragen zullen leiden. Het is de bedoeling de FAQ’s later in 2020 op te nemen in handreiking NBA-handreiking 1138 - Europese accountancyregelgeving.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

20 februari 2020

Per 1 januari kent Nederland een aantal nieuwe organisaties van openbaar belang. Deze organisaties zijn aangewezen in het Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang. Het gaat hierbij o.a. over bepaalde woningcorporaties en pensioenfondsen. 

Het besluit kent ook overgangsbepalingen die tot een aantal vragen hebben geleid. In de vandaag door de NBA gepubliceerde FAQ wordt antwoord gegeven op deze vragen.

Het is de bedoeling deze FAQ later dit jaar op te nemen in handreiking NBA-handreiking 1138 Europese accountancyregelgeving.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Thijs Drupsteen.