Toegankelijkheid Regelgeving

article image

Op deze projectpagina wil de NBA informeren over regelgeving die (mogelijk) wordt herzien, of waarvan de toepassing of uitwerking wordt onderzocht. Bekijk op deze pagina alle verordeningen, nadere voorschriften en handreikingen die op dit moment onder handen zijn, of die worden geconsulteerd. 

 

Volledige naam

Tijdslijn

Status

: Verbetering Toegankelijkheid Regelgeving

: januari 2021 – december 2022

: opstartfase

Doelstelling: Verbetering van de toegankelijkheid van regelgeving accountancy op 5 deelgebieden:

  1. Leesbaarheid: regelgeving toegankelijker maken door de leesbaarheid te verbeteren. Duidelijker, eenvoudiger en eenduidig taalgebruik en eenvoudiger manier van gebruik website.
  2. Technologie: technologie inzetten om content te ontsluiten: A. te allen tijde de meest actuele regelgeving en informatie op de website, B. begrippen in de HRA verwijzen naar de juiste definitie, C. te allen tijde de meest volledige informatie op de website.
  3. Website: NBA website verbeteren om content eenvoudig toegankelijk te maken voor de leden.
  4. Social Media: Social Media maximaal inzetten om content op meerdere manieren te kunnen ontsluiten.
  5. Internationaal: Internationale netwerk actief inzetten om samenwerking aan te gaan, mensen en projecten te verbinden en op die manier content te ontsluiten.

→  Projectplan volgt naar verwachting mei/juni 2021

Maart 2021 – Een overkoepelend projectplan wordt nader uitgewerkt. Nadere invulling van de projectplannen op onderdeel volgen in mei.

2020 – Het vraagstuk blijkt omvangrijker dan in eerste instantie gedacht: op meerdere manieren kan een bijdrage worden geleverd aan het verbeteren van de toegankelijkheid van regelgeving. Het vraagstuk wordt opgedeeld in 5 deelprojecten.

2019 – Vraagstuk: Hoe kan de NBA bijdragen aan een verbetering van kennis en begrip van wet- en regelgeving accountancy?

N.v.t.

Afronding van de afzonderlijke deelprojecten volgt naar verwachting tussen december 2021 en januari 2023.