Projecten en consultaties

article image

Op deze pagina vindt u alle informatie over de projecten van het Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB) en de subcommissies assurance (SCA) en ethiek (SCE). Onder lopende consultaties vindt u de verordeningen, nadere voorschriften en handreikingen die op dit moment worden geconsulteerd. Voor een overzicht en de status van alle onderhanden projecten van het ACB gaat u naar 'Actuele projecten'. De internationale consultaties en eerder afgeronde consultaties vindt u onder aan de pagina.

Lopende consultaties

Consultatie Consultatietermijn
Geen lopende consultaties