Projecten en consultaties

article image

Op deze pagina vindt u alle informatie over de projecten van het Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB) en de subcommissies assurance (SCA) en ethiek (SCE). Onder lopende consultaties vindt u de verordeningen, nadere voorschriften en handreikingen die op dit moment worden geconsulteerd. Voor een overzicht en de status van alle onderhanden projecten van het ACB gaat u naar 'Actuele projecten'. De internationale consultaties en eerder afgeronde consultaties vindt u onder aan de pagina.

Lopende consultaties

Consultatie Consultatietermijn
NBA-handreiking 1118 - Accountant in Algemene Vergadering (herziening) 11 november - 23 december 2022
NBA-handreiking 1144 - Pensioenfondsen (herziening) 13 oktober - 4 november 2022
Toelichting op de VGBA (herziening) 12 oktober - 18 november 2022
Aanpassing van enkele definities en verwijzingen 21 juli - 21 september 2022
Standaard 3950N - Zekerheid bij digitaal rapporteren 20 juli - 20 september 2022
Standaard 4400 (herziening) - Overeengekomen specifieke werkzaamheden 19 juli - 19 september 2022