Projecten 2020

Jaarplan 

Alle vaktechnische projecten op het gebied van wet- en regelgeving zijn werkzaamheden van het Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB). 

Jaarlijks stemt het ACB haar activiteiten voor het komend jaar af met het bestuur. Ter ondersteuning en  voorbereiding van de vaktechnische uitingen van het ACB zijn de subcommissies Ethiek en Assurance ingericht.

Hieronder een overzicht van alle vaktechnische projecten met daarbij per project een gedetailleerde projectplanning en een projectplan.