Handreiking Rol accountant bij de WHOA

article image

Op deze projectpagina wil de NBA informeren over regelgeving die (mogelijk) wordt herzien, of waarvan de toepassing of uitwerking wordt onderzocht. Bekijk op deze pagina alle verordeningen, nadere voorschriften en handreikingen die op dit moment onder handen zijn, of die worden geconsulteerd. 

 

Volledige naam

Tijdslijn

Status

: NBA-handreiking De rol van de accountant bij de WHOA

: mei 2021 – december 2022

: Opstartfase

Doelstelling:  het opstellen van een NBA-handreiking waarin de inhoud van de nieuwe regelgeving kort wordt uitgelegd. Per 1 januari 2021 is de ‘Wet homologatie onderhands akkoord’ (WHOA) in werking getreden door het toevoegen van een afdeling aan de Faillissementswet. Doelstelling van deze wet is om in de kern levensvatbare bedrijven van een deel van hun schuldenlast te verlossen, zodat een faillissement, met alle gevolgen van dien, wordt voorkomen.

Consultatie van de handreiking volgt naar verwachting Q1- 2022.

De nieuwe handreiking is naar verwachting gereed in Q3-2022.

  • September 2021 – Een eerste concept handreiking wordt opgesteld.  
  • Mei 2021 – Een projectplan is opgesteld en wordt door het ACB goedgekeurd.
  • Maart 2021 – Discussie over de vraag of er guidance moet komen over de nieuwe regelgeving WHOA.