Het regelgevend proces van de NBA

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) maakt regels voor haar leden. Regelmatig worden er vragen gesteld over het hoe en waarom hier van. Onderstaand wordt uitgelegd hoe de NBA het regelgevend proces heeft ingericht.