Handreikingen

Een NBA-handreiking wordt uitgebracht als blijkt dat er behoefte bestaat aan een nadere uitleg op de toepassing van regelgeving in een bepaalde situatie. Hierbij wordt de regelgeving (wetten, verordeningen en nadere voorschriften) in onderling verband geplaatst.

De NBA heeft verschillende handreikingen uitgebracht die accountants nadere aanwijzingen geven over een specifiek onderdeel van de uitoefening van het accountantsberoep.

Wat is een NBA-handreiking?

Een NBA-handreiking is bedoeld om accountants nadere aanwijzingen te geven bij de uitoefening van een specifiek onderdeel van het accountantsberoep. Van accountants wordt verwacht dat zij kennis nemen van deze aanwijzingen en deze overwegen voor zover relevant voor de opdracht. Een accountant die deze aanwijzingen niet toepast, moet erop voorbereid zijn om uit te leggen hoe niettemin is voldaan aan de verplichtingen, basisprincipes en essentiële werkzaamheden uit wet- en regelgeving, die nader zijn behandeld in de aanwijzingen. Een handreiking heeft niet dezelfde status als beroepsreglementering.

NBA-handreikingen 1150-1159

NBA-handreiking 1150 - Rapporteren over controleaanpak frauderisico's in de verklaring

NBA-handreikingen 1140-1149

NBA-handreiking 1147 - Gevolgen coronapandemie voor accountants

NBA-handreiking 1146 - Bezoldigingsverslag

NBA-handreikingen 1130-1139

NBA-handreikingen 1120-1129

NBA-handreikingen 1110-1119

NBA-handreikingen 1000-1109

Ingetrokken NBA-handreikingen

Herziene NBA-handreikingen

Meer informatie en contact

Heeft u een vraag, is iets niet duidelijk of vindt u dat er voor een bepaalde actuele kwestie een NBA-handreiking nodig is? Laat het ons dan weten.

Neem contact op

Jan Thijs Drupsteen (324x324)
Jan Thijs Drupsteen Hoofd Vaktechniek NBA