NBA-handreikingen

Een NBA-handreiking wordt uitgebracht als blijkt dat er behoefte bestaat aan een nadere uitleg op de toepassing van regelgeving in een bepaalde situatie. Hierbij wordt de regelgeving (wetten, verordeningen en nadere voorschriften) in onderling verband geplaatst.

De NBA heeft verschillende handreikingen uitgebracht die accountants nadere aanwijzingen geven over een specifiek onderdeel van de uitoefening van het accountantsberoep.

Wat is een NBA-handreiking?

Een NBA-handreiking is bedoeld om accountants nadere aanwijzingen te geven bij de uitoefening van een specifiek onderdeel van het accountantsberoep. Van accountants wordt verwacht dat zij kennis nemen van deze aanwijzingen en deze overwegen voor zover relevant voor de opdracht. Een accountant die deze aanwijzingen niet toepast, moet erop voorbereid zijn om uit te leggen hoe niettemin is voldaan aan de verplichtingen, basisprincipes en essentiële werkzaamheden uit wet- en regelgeving, die nader zijn behandeld in de aanwijzingen. Een handreiking heeft niet dezelfde status als beroepsreglementering.

NBA-handreikingen 1150-1159

 
 

NBA-handreikingen 1140-1149

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NBA-handreikingen 1130-1139

 

NBA-handreiking 1139 - De met governance belaste personen bij gemeenten

 
 
 

NBA-handreiking 1136 - Standaard 4410 inzake samenstellingsopdrachten

Meer informatie

 
 

NBA-handreiking 1134 - Samenwerking voorgaande en opvolgende accountant

 
 
 
 

NBA-handreikingen 1120-1129

 

NBA-handreiking 1129 - Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura)

 

NBA-handreiking 1128 - De betrokkenheid accountant bij publicatie van persberichten over jaarcijfers

 

NBA-handreiking 1127 - Opdrachten uitgevoerd ter ondersteuning bij (potentiële) geschillen

 
 
 

NBA-handreiking 1123 - Gecombineerde verklaring bij financiële en mvo-verslagen

 

NBA-handreiking 1122 - Gevolgen voor de accountantscontrole van het uitbesteden van taken aan uitvoeringsorganisaties bij decentrale overheden

 

NBA-handreiking 1121 - Horizontaal toezichtconvenant voor accountant optredend als fiscaal dienstverlener

 

NBA-handreiking 1120 - Gebruikmaken van de werkzaamheden van de certificerend actuaris bij de controle van de jaarrekening en staten van pensioenfondsen

NBA-handreikingen 1110-1119

 

NBA-handreiking 1118 - Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering bij beursgenoteerde vennootschappen

 

NBA-handreiking 1117 - Specifieke aandachtspunten bij de controle van vastgoedentiteiten

 

NBA-handreiking 1116 - Kader voor accountants bij de controle van de door pensioenfondsen in aanmerking genomen levensverwachting

 

NBA-handreiking 1114 - SBR samenstellen kredietrapportages

 

NBA-handreiking 1113 - Inzage in de controledossiers van de openbaar accountant door de Belastingdienst

 
 

NBA-handreikingen 1000-1109

 
 

NBA-handreiking 1000 - Speciale overwegingen bij het controleren van financiële instrumenten

 

Ingetrokken NBA-handreikingen

Meer informatie en contact

Heeft u een vraag, is iets niet duidelijk of vindt u dat er voor een bepaalde actuele kwestie een NBA-handreiking nodig is? Laat het ons dan weten.

Neem contact op

Henk Strating (324x324)
Henk Strating Secretaris van het Adviescollege voor Beroepsreglementering 088 4960 397