NBA-handreiking 1146

article image

Volledige naam: NBA-handreiking 1146 Bezoldigingsverslag

Tijdslijn: Najaar 2019

Status: Definitief

Consultatietermijn liep tot 18 december 2019

Op de consultatie zijn de volgende reacties binnengekomen. Deze reacties zijn waar mogelijk verwerkt in de definitieve handreiking.

 

NBA-handreiking 1146 is per 20 februari 2020 definitief en gepubliceerd.