NBA-Handreiking 1141

article image

Volledige naam        : NBA-handreiking 1141, Data-analyse bij de controle: uitdagingen en vooral kansen

Tijdslijn                      : December 2016 - Juni 2019

Status                        : Definitief

Doelstelling

Accountants maken bij hun jaarrekeningcontrole in toenemende mate gebruik van data-analyse. Deze toepassing varieert van controles anders uitvoeren ('doing things differently') tot herontwerp van de controle ('doing different things'). Gezien de vragen vanuit de praktijk hoe dit past in de controlestandaarden, heeft de NBA-handreiking 1141 ontwikkeld. De handreiking is opgezet als een ‘levend document’ en wordt regelmatig geactualiseerd aan de hand van recente ontwikkelingen en inzichten. Bij deze verdere ontwikkeling zullen de respondenten van de eerdere consultatieronde(s) betrokken worden.

» Download het projectplan

 • Mei-19: Na definitief akkoord van de SCA en het ACB volgt goedkeuring door het bestuur.
 • Jan-19: Definitief tekstvoorstel wordt besproken met diverse stakeholders en respondenten.
 • Nov-18: Verwerking van consultatiereacties wordt besproken in de SCA en het ACB.
 • Sep-18: Consultatie levert 16 consultatiereacties op. Deze reacties worden geanalyseerd en verwerkt.
 • Jul-18: Consultatieversie is op 11 juli gepubliceerd. De consultatietermijn loopt tot 19-09-2018.
 • Jun-18: Concept versie is omgebouwd tot consultatieversie.
 • Mrt-18: Concept versie ligt voor goedkeuring bij het bestuur.
 • Jan-18: Laatste aanpassingen worden gedaan n.a.v. de informele consultatie.
 • Dec-17: Concept handreiking ligt bij diverse stakeholders voor een eerste informele consultatie.
 • Sept-17: Concept versie van de handreiking gereed en besproken binnen het ACB.
 • Juli-17: Expertgroep fraude buigt zich over deel ‘fraude’.
 • Mrt-17: Een eerste concept handreiking is besproken in de werkgroep.