NBA-handreiking 1139

article image

Volledige naam        : NBA-handreiking 1139 De met governance belaste personen bij gemeenten

Tijdslijn                      : April 2018 – December 2019

Status                         : Definitief

Doelstelling

De toepassing van de ISA’s in de publieke sector leidt regelmatig tot discussie. Dit doordat veel standaarden vanuit het perspectief van de private sector zijn geschreven. Intosai heeft hiervoor handreikingen geschreven. In dit project is reeds gekeken waar guidance nodig zou zijn. Dit wordt met name ingevuld door de commissie HADO. Het project kan dan ook beperkt worden tot het afronden van NBA-handreiking 1139.

 • November 2019: Definitieve versie van de handreiking gepubliceerd.
 • Oktober 2019: Meer tijd dan voorzien is nodig om overeenstemming te krijgen over de laatste details om de handreiking definitief te maken.
 • Juli 2019: Laatste afstemmingen kosten meer tijd dan verwacht.
 • April 2019: Definitieve versie handreiking ligt bij het bestuur ter goedkeuring.
 • Februari 2019: Aanpassing van de concepthandreiking kost meer tijd dan verwacht. Overleg met betrokken partijen is gewenst in het kader van terugkoppeling.
 • Juni/Oktober 2018: De reacties verkregen op de consultatie worden besproken en waar mogelijk verwerkt in de handreiking.
 • April 2018: Een concept handreiking wordt ter consultatie aan de leden voorgelegd.
 • Januari 2018: Er wordt geschreven aan een concept handreiking.

 

Consultatietermijn: 11 april 2018 – 29 mei 2018
De consultatietermijn is verlopen. De input verkregen uit de consultatie is inmiddels verwerkt in de handreiking die inmiddels definitief is.

Consultatiereacties

 1. PwC
 2. Commissie BADO
 3. De heer A. Kok en de heer E.G. Visser

 

13 november 2019 - Publicatie NBA-handreiking 1139, De met governance belaste personen bij gemeenten met uitleg over de toepassing van Standaard 260, Communicatie met de met governance belaste personen, en andere Standaarden bij de controle van gemeenten.

» Download NBA-handreiking 1139
» Nieuwsbericht publicatie