NBA-handreiking 1120

article image

Volledige naam

Tijdslijn

Status

: Herziening NBA-handreiking 1120 - Gebruikmaken van de werkzaamheden van de certificerend actuaris bij de controle van de jaarrekening en staten van pensioenfondsen

: augustus 2019 – maart 2020

: definitief

Doelstelling

Herziening NBA-handreiking als gevolg van de implementatie van de herziene Europese Pensioenfondsenrichtlijn. Deze IORPII-richtlijn (IORP=Institutions for Occupational Retirement Provision) is op 13 januari 2019 in de Nederlandse wet geïmplementeerd. De IORPI-richtlijn dateert uit 2003.  

In het najaar van 2019 is gewerkt aan een herziening van de handreiking. Dit heeft geresulteerd in een conceptversie die in december 2019 aan de leden ter consultatie is voorgelegd. De reacties die op de consultaties zijn binnen gekomen zijn verwerkt in een definitief tekstvoorstel.

Een voorstel voor een herziene NBA-handreiking 1120 is op 16 december 2019 aan de leden voorgelegd ter consultatie. De consultatietermijn liep van 16 december 2019 tot 8 januari 2020. Gezien de beperkte wijzigingen in de handreiking is een verkorte consultatietermijn aangehouden, weliswaar met de mogelijkheid om extra tijd te vragen mocht dit nodig zijn.

Op de consultatie zijn de volgende reacties binnengekomen:

 

Op 10 maart 2020 heeft het NBA-bestuur de herziening goedgekeurd van NBA-handreiking 1120 - Gebruikmaken van de werkzaamheden van de certificerend actuaris.

Oude versies