NBA Alerts

Een NBA Alert (voorheen Audit Alert) is bedoeld om accountants aanwijzingen te geven bij de uitoefening van een specifiek onderdeel van het accountantsberoep. NBA Alerts komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de NBA.

Van accountants wordt verwacht dat zij kennisnemen van deze aanwijzingen en deze gebruiken als dat relevant is voor een opdracht. Een accountant die deze aanwijzingen niet toepast, moet erop voorbereid zijn om uit te leggen hoe niettemin is voldaan aan de verplichtingen, basisprincipes en essentiĆ«le werkzaamheden uit wet- en regelgeving, die nader zijn behandeld in deze aanwijzingen. De NBA Alert heeft niet de status van beroepsreglementering. Vervallen NBA (Audit) Alerts vindt u in het archief. Hieronder worden alleen de nu geldige vermeld.

 

NBA Alert 40: Controle van de Solvabiliteit II Toezichtrapportage bij verzekeraars

Naar aanleiding van de implementatie van Solvency II verandert de controle van de verzekeringsstaten die verzekeraars moeten opstellen ten behoeven van DNB. De NBA heeft ten behoeve van de accountants betrokken bij de controle van deze staten NBA Alert 40 opgesteld. In de Alert wordt ingegaan op een aantal specifieke zaken met betrekking tot de controle van de staten, zoals bijvoorbeeld de bepaling van de materialiteit.

Het is de bedoeling dat deze Alert, rekening houdend met de ervaringen bij de controle van de staten 2016, in de loop van 2017 verwerkt zal worden in de bestaande NBA-handreiking 1104, Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de financiƫle sector.

De NBA heeft ook een Engelse vertaling van NBA Alert 40 gepubliceerd. Verzekeraars zijn vaak onderdeel van internationale groepen of concerns en de behoefte aan een Engelse vertaling is daarom bij controlerend accountants aanwezig.

Addendum bij Alert 40 over deponeren staten in XBRL

De NBA heeft met DNB afspraken gemaakt over de wijze waarop de accountant zijn werkzaamheden uitvoert met betrekking tot de in XBRL te deponeren staten over het boekjaar 2016. Dit addendum is per 9 mei 2017 separaat gepubliceerd.

Ingetrokken NBA Alerts

NBA Alerts worden ingetrokken op het moment dat ze zijn opgenomen in de reguliere wet- en regelgeving.