NBA Alerts

Een NBA Alert (voorheen Audit Alert) is bedoeld om accountants aanwijzingen te geven bij de uitoefening van een specifiek onderdeel van het accountantsberoep. NBA Alerts komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de NBA.

Van accountants wordt verwacht dat zij kennisnemen van deze aanwijzingen en deze gebruiken als dat relevant is voor een opdracht. Een accountant die deze aanwijzingen niet toepast, moet erop voorbereid zijn om uit te leggen hoe niettemin is voldaan aan de verplichtingen, basisprincipes en essentiële werkzaamheden uit wet- en regelgeving, die nader zijn behandeld in deze aanwijzingen. De NBA Alert heeft niet de status van beroepsreglementering. Vervallen NBA (Audit) Alerts vindt u in het archief. Hieronder worden alleen de nu geldige vermeld.

 

NBA Alert 44

15 juni 2021 - De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) kennen een verlicht regime voor kleine accountantseenheden in artikel 27, lid 2, van de NVKS. Een kleine accountantseenheid bestaat uit maximaal twee eindverantwoordelijken (accountant/professional) en daarnaast maximaal vijf andere personen. Als een belastingdeskundige of een boekhouder een derdenverklaring afgeeft in het kader van de NOW, is het mogelijk dat niet meer wordt voldaan aan dit criterium uit de NVKS. Het gevolg is dat meer regels uit de NVKS van toepassing zijn voor de betreffende accountantseenheid. Het bestuur van de NBA heeft hiervoor een uitzondering gemaakt, onder bepaalde voorwaarden. Dit wordt toegelicht in NBA-Alert 44.

Meer informatie

NBA Alert 43

30 december 2020 - De NBA heeft Alert 43 ‘Vaststellen dat voldaan is aan ESEF-vereisten’ gepubliceerd. De alert gaat in op de controle van de verplichting voor bepaalde oob’s en andere beursfondsen om de jaarlijkse financiële verslaggeving in een elektronisch formaat op te stellen.

Meer informatie NBA Alert 43

NBA Alert 42

6 april 2020 - Gezien de jongste ontwikkelingen rond het coronavirus heeft de NBA nog een update gepubliceerd van NBA Alert 42, Impact Coronavirus op accountantswerkzaamheden.

Oranje lijn

Ingetrokken NBA Alerts

NBA Alerts worden ingetrokken op het moment dat ze zijn opgenomen in de reguliere wet- en regelgeving.