article image
Volledige naam : NBA Alert 44 - NOW en de kleine accountantseenheid
Tijdslijn : januari 2021 - juni 2021
Status : definitief

Doelstelling

Het is mogelijk dat een kleine accountantseenheid die een derdenverklaring bij de NOW afgeeft daardoor in 2020/2021 niet langer voldoet aan het criterium in art. 27 lid 2 van de NVKS. Bijvoorbeeld als sprake is van twee accountants én daarnaast één - op grond van de NOW - wettelijk aangewezen professional. Het gevolg is dat meer regels uit de NVKS van toepassing zijn voor de betreffende accountantseenheid.

De NOW is een tijdelijke noodmaatregel waarop de accountantseenheid niet kon anticiperen met het kwaliteitssysteem. Daarbij komt dat kleine accountantseenheden mogelijk al derdenverklaringen door eindverantwoordelijke professionals hebben laten afgegeven zonder zich de gevolgen hiervan te realiseren. Het lijkt onwenselijk dat een kleine accountantseenheid het kwaliteitssysteem hiervoor tijdelijk moet aanpassen of de uitvoering van andere NVKS-opdrachten moet stoppen, omdat het niet langer aan de NVKS voldoet. Het is goed voor te stellen dat accountantseenheden in deze situatie een beroep op de hardheidsclausule willen doen (artikel 27a NVKS).

  • Juni 2021 - Na goedkeuring van het bestuur publiceert de NBA een nieuwe NBA Alert.
  • April 2021 - Het ACB geeft akkoord voor een Alert.
  • Februari 2021 - Nagedacht wordt over een oplossing voor de kleine accountantseenheid om het kwaliteitssysteem tijdelijk aan te passen vanwege de tijdelijke noodmaatregel NOW.

Zoals bekend verondersteld worden gesprekken gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over het voorkomen van administratieve lasten. Daarbij wordt ook gesproken over de derdenverklaring. Dit kan er toe leiden dat deze NBA Alert spoedig niet meer nodig is.