Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) - Gewijzigd

article image
Volledige naam : Gewijzigde Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)
Tijdslijn : Januari 2018 – December 2018
Status : Definitief

Doelstelling

Het rapport van de Tijdelijke commissie NVKS geeft aanleiding tot wijzigingen binnen de NVKS (zo ook binnen NBA-handreiking 1140 De NVKS in vraag en antwoord en de NV COS). 

  • November 2018: Wijzigingsvoorstellen zijn door het NBA-bestuur goedgekeurd. Publicatie volgt medio november in de Staatscourant en daarmee treden de gewijzigde NVKS per 16 november 2018 in werking. De Toelichting wordt aangepast en volgt zodra gereed.
  • Juni 2018: Op de consultatie is een beperkt aantal consultatiereacties ontvangen. Het bureau ziet in deze reacties geen aanleiding om de wijzigingsvoorstellen van de regelingen aan te passen, met uitzondering van de definitie van gelijkwaardige opdracht in de NVKS. Het bureau ziet hierin wel aanleiding om de handreiking op een enkel punt te verduidelijken.
  • Februari 2018: Wijzigingsvoorstellen zijn gereed voor consultatie.

Consultatietermijn: 9 februari 2018 – 7 april 2018

Consultatiereacties

 

Gepubliceerd: 16 november 2018 (NVKS)  en 17 december 2018 (Toelichting op de NVKS)

 

Het bestuur van de NBA heeft ingestemd met enkele wijzigingen van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS). Deze wijzigingen treden in werking 'op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant' d.d. 15 november 2018. De wijzigingen gelden meteen. Er is geen overgangsrecht. Dit is niet nodig. De wijzigingen helpen accountants juist bij het toepassen van de NVKS.

Met de publicatie van de gewijzigde NVKS op 16 november 2018 meldde de NBA dat de wijzigingen zouden worden verwerkt in de Toelichting bij de NVKS. Dit is gerealiseerd per 17 december 2018.