Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA 2019)

De HRA 2019 bevat een selectie van de in 2019 geldende regelgeving die relevant is voor accountants bij hun dagelijkse praktijkuitoefening. De HRA bundel is te bestellen via het bestelformulier op deze pagina. Bestellers van de bundel krijgen gratis toegang tot de HRA App 2019.  Ook de online versie van de HRA 2019 is op deze pagina opgenomen. Deze versie is ook geschikt voor tablet en telefoon.

Online versie HRA 2019

De online versie van de HRA 2019 is volledig doorzoekbaar en via hyperlinks kunt u snel navigeren binnen de HRA of informatie vinden op externe websites. Ook is de toelichtende tekst bij de regelgeving makkelijk te benaderen. 

HRA 2019 online

Bestellen HRA bundel 2019

De HRA bundel 2019 bevat de meest recente regelgeving voor accountants. Bestellers van de bundel krijgen gratis toegang tot de HRA App 2019 (beschikbaar vanaf 1 juni). De App is beschikbaar in de App Store en Google Play Store voor op een iPad of een Android-tablet. De bundel kost € 77,50 (incl. BTW en verzendkosten). Voor het buitenland worden de verzendkosten wel in rekening gebracht. Boekhandels krijgen 20% korting.

Bestelformulieren bundel HRA 2019

Bestellen app-versie HRA 2019

De HRA App bevat alle regelgeving, NBA-handreikingen en NBA Alerts. De app kost €29,99. Bestellers van de HRA bundel krijgen de app gratis. Let wel: de HRA App werkt niet op je telefoon!

Voordelen van de HRA App

 • mogelijkheid voor archivering
 • gratis updates per jaareditie
 • verwijzingen naar gerelateerde regelgeving, toelichtingen, handreikingen en alerts
 • geen internetverbinding nodig
 • mogelijkheid tot samenstellen eigen dossiers.

Heeft u vragen over bestellingen van de HRA App voor uw kantoor? Neem dan contact op met Ella Topper, tel. 020 301 03 23 of stuur een e-mail naar: boekhandel@nba.nl.

Belangrijkste aanpassingen HRA 2019

In editie 2019 zijn de volgende belangrijke aanpassingen doorgevoerd:

 • Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen is voor het eerst opegnomen..
 • Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties zijn aangepast als gevolg van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.
 • Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) is op een aantal punten verduidelijkt en zo ook de toelichting.
 • Nieuw zijn de Nadere voorschriften handelwijze accountant bij niet-naleving wet- en regelgeving door eigen organisatie of cliënt (NV NOCLAR)
 • Ook de Nadere voorschriften Permanente educatie 2019 zijn nieuw. Dit nieuwe model stelt de beroepsontwikkeling centraal en is gericht op leerresultaat in plaats van het halen van de 40-urennorm. De regelgeving wordt gefaseerd ingevoerd en in verband hiermee zijn ook de 'oude' NVPE nog opgenomen.
 • De aanpassingen van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS), zijn vooral het gevolg van de invoering van de NV NOCLAR en aanpassing van de NVKS. Dit betreft de Standaarden: 210, 220, 240, 250, 260, 450, 500, 2400, 3000A, 3000D, 3402, 3410, 3850N, 4400 en 4410.

Archief HRA

In het Archief van de HRA zijn eerdere versies van de HRA opgenomen. Het archief gaat terug tot 2009. De oudere regelgeving is alleen in hardcopy beschikbaar. Voor inzage kunt u contact opnemen met de NBA-boekhandel: boekhandel@nba.nl.