Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA 2018)

De HRA 2018 bevat een selectie van de in 2018 geldende regelgeving die voor accountants relevant is bij de dagelijkse praktijkuitoefening.  Inmiddels is de HRA-bundel 2018 uitverkocht. De online versie van de HRA 2018 is op deze pagina opgenomen. 

De bundel HRA 2019 verschijnt naar alle waarschijnlijkheid medio mei 2019. 

Online versie HRA 2018

De online versie van de HRA 2018 is volledig doorzoekbaar en via hyperlinks kunt u snel navigeren binnen de HRA of informatie vinden op externe websites. Ook is de toelichtende tekst bij de regelgeving makkelijk te benaderen. 

Bestellen app-versie HRA 2018

De HRA App bevat alle regelgeving, NBA-handreikingen en NBA Alerts. De app kost € 29,99. De HRA App werkt niet op je telefoon!

Voordelen van de HRA App

  • mogelijkheid voor archivering
  • gratis updates per jaareditie
  • verwijzingen naar gerelateerde regelgeving, toelichtingen, handreikingen en alerts
  • geen internetverbinding nodig
  • mogelijkheid tot samenstellen eigen dossiers.

Heeft u vragen over bestellingen van de HRA App voor uw kantoor? Neem dan contact op met Ella Topper, tel. 020 301 03 23 of stuur een e-mail naar: boekhandel@nba.nl.

Belangrijkste aanpassingen HRA 2018

In editie 2018 zijn vooral wijzigingen aangebracht in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS), met name:

  • Standaard 3850N, Assurance- en overige opdrachten met betrekking tot prospectussen;
  • Standaard 4400N, Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden.

Verder zijn - als gevolg van de invoering van de NVKS per 1 januari 2018  - de Nadere voorschriften Accountantskantoren en RKB1 komen te vervallen. Verwijzingen naar de NVAK of de RKB1 zijn in de HRA 2018 versie aangepast in NVKS.

Nieuw in de HRA 2018 is het Bestuursbesluit hoogte aansprakelijkheids-verzekering NVKS zoals vastgesteld op 14 november 2017. Dit besluit is het gevolg van de invoering van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) en legt accountantskantoren de verplichting op een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Archief HRA

In het Archief van de HRA zijn eerdere versies van de HRA opgenomen. Het archief gaat terug tot 2009. De oudere regelgeving is alleen in hardcopy beschikbaar, Voor inzage kunt u contact opnemen met de NBA-boekhandel; boekhandel@nba.nl.