Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA)

De Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA 2017) bevat een selectie van de actuele regelgeving die voor accountants relevant is bij de dagelijkse praktijkuitoefening. Hieronder vallen ook de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS). De HRA kent verschillende verschijningsvormen.

Bestuursbesluit hoogte aansprakelijkheidsverzekering NVKS

De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) leggen aan accountantskantoren de verplichting op om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met betrekking tot al hun gehele dienstverlening. Het bestuur heeft op 14 november de hoogte vastgesteld. Dit besluit wordt tzt meegenomen in de HRA 2018.

Online versie HRA 2017

De online versie van de HRA 2017 is vernieuwd ten opzichte van de online versie op de oude NBA-website. De online versie is nu volledig doorzoekbaar en via hyperlinks kunt u snel navigeren binnen de HRA of informatie vinden op externe websites. Ook is de toelichtende tekst bij de regelgeving makkelijk te benaderen. Op korte termijn worden ook de NBA Alerts en handreikingen toegevoegd.

Bestellen HRA bundel 2017

De HRA-bundel 2017 met de meest recente regelgeving voor accountants is leverbaar. Bestellers van de bundel krijgen gratis toegang tot de HRA App 2017. De App is beschikbaar in de App Store en Google Play Store voor op een iPad of een Android-tablet. De bundel kost € 75,-- (incl. BTW en verzendkosten). Boekhandels krijgen 20% korting.

Bestellen app-versie HRA 2017

De HRA App bevat alle regelgeving, NBA-handreikingen en NBA Alerts. De app kost € 29,99. De HRA App werkt niet op je telefoon!

Voordelen van de HRA App

  • mogelijkheid voor archivering
  • gratis updates per jaareditie
  • verwijzingen naar gerelateerde regelgeving, toelichtingen, handreikingen en alerts
  • geen internetverbinding nodig
  • mogelijkheid tot samenstellen eigen dossiers.

Heeft u vragen over bestellingen van de HRA App voor uw kantoor? Neem dan contact op met Ella Topper, tel. 020 301 03 23 of stuur een e-mail naar: boekhandel@nba.nl.

Belangrijkste aanpassingen HRA 2017

De HRA 2017 is ingrijpend gewijzigd ten opzichte van de versie uit 2016 en bevat nu ook de EU-verordening; eisen wettelijke controles van financiële overzichten van oob’s en de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) die alle accountantseenheden moeten implementeren voor 1 januari 2018.

Lijst van verschillen tussen ISAs en NVCOS 2017

Archief HRA

In het Archief van de HRA zijn eerdere versies van de HRA opgenomen. Het archief gaat terug tot 2009. De oudere regelgeving is alleen in hardcopy beschikbaar, Voor inzge kunt u cotact opnemen met de NBA-boekhandel; boekhandel@nba.nl.