Wijzigingen in de VGBA en ViO

article image

Volledige naam

Tijdslijn

Status

: Wijzigingen in de Verordening gedrags- en beroepsregels Accountants (VGBA) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) naar aanleiding van aanpassing van de Code of Ethics (CoE) - IESBA

: april 2019 - december 2019

: definitief

Doelstelling

De International Ethics Standards Board for Accountants IESBA heeft haar Code of Ethics voor Professional Accountants (CoE) aangepast. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de structuur en daarnaast is een aantal bepalingen aangepast. De gewijzigde CoE treedt op 15 juni 2019 in werking. De NBA kan de gewijzigde CoE niet 1 op 1 over nemen, voor zover wij dat al zouden willen omdat de CoE onvoldoende voldoet aan de aanwijzingen voor de regelgeving. De NBA stelt dan ook wijzigingen voor met betrekking op de VGBA en de ViO.

Het doel is om de wijzigingen in december 2019 op te nemen in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance opdrachten(ViO).

ยป Impact wijzigingen CoE op VGBA en ViO

De voorgestelde wijzigingen worden in eerste instantie informeel en in een tweede ronde formeel geconsulteerd.

  • December 2019: De Wijzigingsverordeningen op de VGBA en de ViO zijn goedgekeurd tijdens de Ledenvergadering op 16 december 2019. Per 1 januari 2020 zijn de wijzigingen van kracht.
  • Oktober 2019: Met behulp van de input verkregen uit de consultatie zijn de tekstvoorstellen uitgewerkt tot ontwerpverordeningen VGBA en ViO. Deze ontwerpverordeningen zijn op 15 oktober op de website geplaatst om iedereen de mogelijkheid te geven zijn/haar zienswijze hierover te geven bij het bestuur. In de ledenvergadering op 16 december a.s. worden ze ter vaststelling voorgelegd.
  • Augustus/September 2019: De wijzigingsvoorstellen zijn opengesteld voor consultatie. De consultatietermijn loopt tot 13 september.
  • Juli 2019: Het bestuur geeft akkoord voor de informele consultatie van de wijzigingsvoorstellen voor de VGBA en de ViO.
  • Juni 2019: De gewijzigde CoE treedt op 15 juni 2019 in werking.
  • Mei/Juni 2019: Wijzigingsvoorstellen voor de VGBA en ViO worden opgesteld. 
  • Maart/April 2019: De impact van de wijzigingen binnen de CoE op de VGBA en ViO wordt geanalyseerd.

 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 december 2019 zijn de wijzigingsverordeningen op de VGBA en de ViO goedgekeurd. De wijzigingsverordeningen op de VGBA en de ViO zijn op 31-12-2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De gewijzigde VGBA en ViO treden in werking per 1-1-2020.

Notabene: de Toelichting op de gewijzigde VGBA en de Toelichting op de gewijzigde ViO volgen in het najaar van 2020. Gelieve tot die tijd de bestaande Toelichtingen behorende bij de VGBA en ViO geldend tot 1-1-2020, te raadplegen en tevens de Toelichtingen op de Wijzigingsverordeningen VGBA en ViO.

U vindt dit alles in de digitale versie van de HRA 2020