Toekomstige projecten

Het overzicht van de projecten voor 2018 - 2019

Vragen over de projecten? Mail naar consultaties@nba.nl

Jaarplan regelgeving 2018-2019

NOCLAR

In juli 2016 heeft IESBA haar Final Pronouncement uitgebracht inzake Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations - (NOCLAR). Deze regelgeving biedt accountants een normenkader hoe te handelen bij het identificeren of een vermoeden van niet-naleving van wet- en regelgeving door cliënt of werkgever. Dit betreft een nieuw onderdeel van de Code of Ethics (CoE). 

In Nederland wordt bovenstaande regelgeving als Nadere voorschriften NOCLAR ingevoerd. De NBA legt deze ontwerp-Nadere voorschriften begin 2018 aan de leden voor. Ga naar de pagina NOCLAR  voor meer informatie.