Lopende consultaties

Deze pagina bevat een overzicht van de in ontwerp zijnde gedrags- en beroepsregels voor accountants. In het belang van een goede consultatie worden de leden tijdig geïnformeerd en op de hoogte gehouden via deze website en de NBA-Nieuwsbrief.

De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. Daarom vragen wij om bij indiening van uw reactie aan te geven of wij uw reactie wel of niet mogen publiceren op de website van de NBA. Ten behoeve van de interne verwerking ontvangen wij graag tevens een Word-versie van uw reactie.

 

Consultatie Standaard 540 De controle van schattingen en toelichtingen daarop

4 december 2018 - De herziene Standaard zal gaan gelden voor boekjaren beginnend op of na 15 december 2019 (dit is in feite boekjaar 2020). Eerdere toepassing is toegestaan.

oranje-lijn.png

Consultatie Richtsnoeren Wwft

Op 12 december publiceerden de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB) een geactualiseerde versie van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft 2018), bestemd voor accountants en belastingadviseurs.

Voor leden van de NBA gelden deze Richtsnoeren niet als NBA-handreiking, omdat de NBA ze nog moet consulteren. Dat doet de NBA vanaf 12 december 2018.