Lopende consultaties

Deze pagina bevat een overzicht van de in ontwerp zijnde gedrags- en beroepsregels voor accountants. In het belang van een goede consultatie worden de leden tijdig geïnformeerd en op de hoogte gehouden via deze website en de NBA-Nieuwsbrief.

Met het toezenden van uw reactie geeft u de NBA toestemming voor plaatsing op de website, tenzij u expliciet aangeeft dat de NBA uw reactie niet op de website mag plaatsen. 

Consultatie NBA-handreiking 1118 

Consultatieperiode loopt tot: 7 juni 2017

Consultatie Standaard 3850N 

Assurance- en overige opdrachten met betrekking tot prospectussen

Consultatieperiode loopt tot: 26 juni 2017