Lopende consultaties

Deze pagina bevat een overzicht van de in ontwerp zijnde gedrags- en beroepsregels voor accountants. In het belang van een goede consultatie worden de leden tijdig geïnformeerd en op de hoogte gehouden via deze website en de NBA-Nieuwsbrief.

De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. Daarom vragen wij om bij indiening van uw reactie aan te geven of wij uw reactie wel of niet mogen publiceren op de website van de NBA. Ten behoeve van de interne verwerking ontvangen wij graag tevens een Word-versie van uw reactie.

Consultatie NBA-handreiking 1139 De met governance belaste personen bij gemeenten

11 april 2018 - De communicatie met de met governance belaste personen is belangrijk bij het uitvoeren van een kwalitatief goede controle. Door de goede communicatie verkrijgt de accountant informatie die hem helpt bij het plannen en uitvoeren van de controle. Maar hij vertrekt ook informatie die de met governance belast personen helpt hun toezicht uit te voeren.

Consultatieperiode loopt tot: 29 mei 2018

oranje-lijn.png

NBA consulteert nieuwe NBA-handreiking 1140 De NVKS in vraag en antwoord

9 februari 2018 - De NBA heeft de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) ingevoerd. De invoering en toepassing van de NVKS heeft tot vragen geleid. Vooral kleine accountantseenheden hebben vragen gesteld. In deze NBA-handreiking vinden kleine accountantseenheden nadere uitleg voor de toepassing in de praktijk. Maar veel uitleg is ook relevant voor grotere accountantseenheden.

Met het onderzoek voorafgaand aan de handreiking zijn een aantal punten naar voren gekomen die hebben geleid tot de volgende consultatie:
Consultatie Voorstellen wijziging NV COS en NVKS n.a.v. rapport Tijdelijke commissie NVKS

Consultatieperiode liep tot: 30 maart 2018

oranje-lijn.png

Consultatie NBA-handreiking 1117 

Consultatieperiode liep tot: 21 februari 2018

De NBA is momenteel bezig met de bestudering en verwerking van de volgende consultatiereacties:  

oranje-lijn.png

Consultatie NV NOCLAR

Consultatieperiode liep tot: 23 maart 2018
Onderstaand de consultatiestukken, voor meer informatie over NOCLAR zie;  https://www.nba.nl/wet-en-regelgeving/noclar/

 

Consultatie wijzigingen in Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten en NBA-handreiking 1136 inzake Standaard 4410