Lopende consultaties

Deze pagina bevat een overzicht van de in ontwerp zijnde gedrags- en beroepsregels voor accountants. In het belang van een goede consultatie worden de leden tijdig geïnformeerd en op de hoogte gehouden via deze website en de NBA-Nieuwsbrief.

De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. Daarom vragen wij om bij indiening van uw reactie aan te geven of wij uw reactie wel of niet mogen publiceren op de website van de NBA. Ten behoeve van de interne verwerking ontvangen wij graag tevens een Word-versie van uw reactie.

 

oranje-lijn.png

Consultatie vier NBA-handreikingen

17 september 2018 – Consultatie vier NBA-handreikingen over specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant bij (beheerders van) beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen, verzekeraars, pensioenfondsen en banken.

Aanmelden voor consultatie kon tot 5 oktober, indienen reactie kon tot 26 oktober 2018

oranje-lijn.png

Consultatie Standaard 540 De controle van schattingen en toelichtingen daarop

4 december 2018 - De herziene Standaard zal gaan gelden voor boekjaren beginnend op of na 15 december 2019 (dit is in feite boekjaar 2020). Eerdere toepassing is toegestaan.