Lopende consultaties

Deze pagina bevat een overzicht van de in ontwerp zijnde gedrags- en beroepsregels voor accountants. In het belang van een goede consultatie worden de leden tijdig geïnformeerd en op de hoogte gehouden via deze website en de NBA-Nieuwsbrief.

Met het toezenden van uw reactie geeft u de NBA toestemming voor plaatsing op de website, tenzij u expliciet aangeeft dat de NBA uw reactie niet op de website mag plaatsen. 

Consultatie NBA-handreiking 1117 

Consultatieperiode loopt tot: 21 februari 2018

Nederlandse corporate governance code

26 oktober 2017 - Met ingang van boekjaar 2017 is de nieuwe Nederlandse corporate governance code van toepassing. Daarnaast heeft de accountant sinds boekjaar 2016 een uitgebreidere rol ten aanzien van het bestuursverslag. De NBA herziet daarom de handreiking waarin uitleg wordt gegeven over de rol van de accountant ten aanzien van de corporate governance verklaring in het bestuursverslag. Tot 7 december 2017 kan iedereen reageren op de voorgestelde herziening.

Consultatie NBA-handreiking 1109 

Consultatieperiode loopt tot: 7 december 2017